Om Apple Digital AV-adaptrar för iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda en Digital AV- eller VGA-adapter för att ansluta din iOS-enhet till en skärm, som en tv, projektor eller datorskärm.

Ta reda på vilken adapter du behöver

Om du vill spegla innehållet på din iPhone, iPad eller iPod touch på en andra skärm behöver du rätt adapter. Du kan ansluta trådlöst med AirPlay.

För iOS-enheter med Lightning-kontakter

För iOS-enheter med 30-stiftsdockningskontakt

Om anslutning

Anslut din iPhone, iPad eller iPod touch till en skärm:

  1. Anslut din Digital AV- eller VGA-adapter till laddningsporten på undersidan av iOS-enheten.
  2. Anslut en HDMI- eller VGA-kabel till adaptern.
  3. Anslut den andra änden av HDMI- eller VGA-kabeln till den andra skärmen (tv, bildskärm eller projektor).
  4. Slå på den andra skärmen. 
  5. Vid behov växlar du till rätt videokälla på den andra skärmen. Om du behöver hjälp kontrollerar du skärmens handledning.

Nu ska skärmen till din iPhone, iPad eller iPod touch visas2 på tv:n, bildskärmen eller projektorn.

        

Ladda iOS-enheten när den är ansluten till en skärm

Eftersom de flesta adaptrarna har en extra Lightning-kontakt eller 30-stiftsdockningskontakt kan du ladda iOS-enheten när den är ansluten till en andra skärm. Du behöver bara ansluta en Lightning till usb eller dockningskontakt till usb till adaptern. Därefter ansluter du usb-kontakten till en strömkälla.

Få hjälp

Ta reda på vad du kan göra om du har följande problem.

Om du ser video men inte hör ljud

Se till att du använder en Digital AV-adapter (med en HDMI-port). Om du använder en VGA-adapter överför den inga ljudsignaler. Om du vill höra ljud med en VGA-adapter behöver du ansluta till headsetuttaget på din tv, bildskärm, projektor eller stereo.

Om bild eller ljud saknas för en app

Appen är kanske inte kompatibel med din adapter. Kontrollera kompatibiliteten på appens informationssida i App Store eller kontakta utvecklaren.

Om en varning anger att en HDCP-kompatibel enhet krävs

Innehållet är kanske inte kompatibelt med din adapter. Filmer, tv-program och vissa appar för strömmande video kan kräva HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). Om du försöker spela upp dessa filmer, program och strömma video med en anslutning som inte är digital HDCP, som Apple VGA-adaptern, visas en uppmaning om att använda en HDCP-kompatibel enhet.

Om du behöver hjälp med andra problem

  1. Koppla från och anslut adaptern från din iPhone, iPad eller iPod touch och från tv:n, bildskärmen eller projektorn.
  2. Se till att din VGA- eller HDMI-kabel fungerar, eftersom problemet kan ha att göra med kabeln.
  3. Ta bort alla VGA- eller HDMI-förlängningskablar eller -konverterare. Tillbehör som konverterar VGA- eller HDMI-signaler till olika videoformat (DVI, komposit, komponent) är inte kompatibla.
  4. Kontrollera att du har den senaste versionen av iOS.

Om du vill ha mer hjälp kontaktar du Apple-supporten för att boka service för din:

1.  Du hittar tillbehörets modellnummer genom att ansluta den till iOS-enheten och gå till Inställningar > Allmänt > Om > Apple HDMI-adapter.

2.  iPhone 4, iPad (1:a generationen) och iPod touch (4:e generationen) visar endast videor, bilder, presentationer och bildspel på en andra skärm. Du kan inte spegla hela skärmen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: