Om SMC Firmware-uppdateringar

Läs om SMC Firmware-uppdateringar.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

SMC Firmware-uppdateringar innebär uppdatering av den fasta programvaran System Management Controller (SMC) för Intel-baserade datorer. SMC är ett chip på logikkortet som styr alla strömfunktioner i datorn. SMC styr flera funktioner, exempelvis:

 • Hanteringen av ström och värme, viloläget och batteriet.
 • Fläktarna, rörelsedetektorn, sensorn för omgivande ljus och strömbrytaren.

Tips! Skriv ut eller skriv ner dessa instruktioner innan du påbörjar installationen av uppdateringen.

Obs! Vissa USB- och FireWire-enheter kan förhindra att uppdateringar av den fasta programvaran installeras korrekt. Koppla från enheter som inte är nödvändiga och använd endast tangentbord och mus från Apple när du genomför uppdateringen.

Ta reda på om en uppdatering finns tillgänglig för datorn.

 1. Ta hjälp av Uppdateringar av EFI- och SMC-programvara för Intel-baserade Mac-datorer för att avgöra om det finns en tillgänglig uppdatering för datorn.  Du kan också välja Apple () > Programuppdatering för att ta reda på om en EFI-uppdatering finns tillgänglig för datorn.

Installera programmet med uppdateringen av den fasta programvaran.

 1. Avsluta alla andra program och hämta därefter SMC Firmware-uppdateringen som finns tillgänglig för datorn från Apples hämtningssida.
 2. En skivavbildning med ett installationsprogram överförs till mappen Hämtningar eller till den plats som angetts i fliken Allmänt under Safari > Inställningar. Om du hämtar skivavbilden via Safari varnar Safari dig om att skivavbilden innehåller ett program. Klicka på OK om du vill fortsätta.

Använd programmet med uppdateringen av den fasta programvaran för att installera SMC Firmware-uppdateringen.

 1. Om du har aktiverat alternativet Öppna säkra filer efter hämtning i Safari-inställningarna monteras skivavbilden automatiskt på skrivbordet. Om alternativet inte är aktiverat i Safari måste du dubbelklicka på skivavbilden för att den ska monteras.
 2. Dubbelklicka på filen SMC Update.pkg.
 3. Klicka på Fortsätt när skärmen Välkommen visas.
 4. Klicka på Fortsätt efter att informationsfönstret har visat uppdateringsdetaljerna.
 5. Om ett programlicensavtal visas ska du klicka på Fortsätt.  Acceptera villkoren genom att klicka på Acceptera.
 6. En Standardinstallation-skärm visas.  Detta installerar SMC Firmware Update-programvaran på en tillfällig plats på hårddisken.  När uppdateringen är klar raderas den här filen automatiskt.  Klicka på Installera.
 7. Ange administratörslösenordet och klicka på OK.
 8. När dialogrutan visas och talar om att datorn måste startas om för att installationen ska kunna slutföras klickar du på Fortsätt.
 9. När dialogrutan Installationen klar visas, klickar du på Starta om för att fortsätta med SMC Firmware-uppdateringen.
 10. Skärmen blir svart och kan fortsätta vara det under flera sekunder.  En lång signal ljuder.  Datorn startar om och en grå skärm samt Apple-logotypen visas. En förloppsindikator i nederkanten av skärmen indikerar att SMC Firmware-uppdateringen körs.
 11. Datorns fläktar kommer att köra för fullt under uppdateringen, men bör återgå till normal hastighet när uppdateringen är klar. Viktigt! Avbryt inte uppdateringen. Obs! Om en förloppsindikator inte visas och fläktarna inte körs på full styrka, är det osannolikt att uppdateringen tillämpas på datorn. Välj Programuppdatering från Apple-menyn () och försök köra uppdateringen på nytt eller hämta och tillämpa uppdateringen manuellt på nytt.
 12. Datorn startas om igen när uppdateringen av den fasta programvaran är klar.

Obs! Den här uppdateringen kräver en Macintosh-formaterad hårddisk eller partition.

Publiceringsdatum: