Samla in paketspårning med hjälp av Terminal i Mac-datorn

Om du kan läsa paketspårning kan det komma till användning när du diagnosticerar problem med en nätverksanslutning.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Få tag på BSD-enhetsnamnet för nätverksgränssnittet

 1. Logga in på Mac-datorn med ett administratörskonto.
 2. Håll ner alternativtangenten och välj sedan Apple-menyn () > Systeminformation (eller Systemprofiler).
 3. Välj Nätverk från listan till vänster i fönstret Systeminformation. 
 4. Välj nätverksgränssnittet (som wifi eller Ethernet) från listan över aktiva tjänster till höger i fönstret.
 5. I informationsavsnittet längst ner i fönstret letar du reda på BSD-enhetsnamn. I exemplet som visas är BSD-enhetsnamnet för wifi en0.

Fönstret Systeminformation

Samla in paketspårningen

 1. Öppna Terminal, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Skriv följande kommando men ersätt BSDname med BSD-enhetsnamnet (som en0, en1 eller ppp0) i Systeminformation: 

  sudo tcpdump -i BSDname -s 0 -B 524288 -w ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 3. Tryck på returtangenten och ange sedan ditt administratörslösenord när uppmaningen visas.
 4. I Terminal ska tcpdump: listening on... visas, som anger att aktivitet i nätverksgränssnittet kontrolleras.
 5. När Terminal är öppet utför du den nätverksfunktion du vill testa.
 6. När nätverksfunktionen är slutförd går du tillbaka till Terminal och trycker på Kontroll-C för att samla in paketspårningen. Terminal sparar den på skrivbordet i en fil som heter DumpFile01.pcap. 
 7. Om du vill visa innehållet i filen använder du det här kommandot i Terminal:

  tcpdump -s 0 -n -e -x -vvv -r ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 8. Om du vill samla in ytterligare paketspårningar ändrar du Terminal-kommandot för att få en inkrementell ökning av numret på filen som sparas (som DumpFile02.pcap, DumpFile03.pcap).

Läs mer

Webbplatsen Apple Developer innehåller mer information om paketspårning. När du felsöker en nätverksanslutning ska du känna till datorns modell, macOS-version, IP-adress (och destinationens IP-adress) samt MAC-adress (Media Access Control). Du ska även förstå datorns roll i nätverksaktiviteten samt tidpunkten för alla nätverkshändelser som är kopplade till problemet.

När du felsöker en anslutning mellan en AirPort-basstation och ett bredbandsmodem startar du om basstationen och samlar in interaktioner med internetleverantören vid start. Du kan starta om basstationen med AirPort-verktyg eller genom att koppla bort nätströmmen en kort stund. Under testet rekommenderas att basstationen, modemet och insamlingsdatorn är anslutna till en Ethernet-hubb och inte till en växel. Du bör även manuellt tilldela den insamlande datorns IP-adress så att den inte tar den DHCP-tilldelning som basstationen behöver (en 169.254.x.x-adress bör räcka).

Paketspårningen kan ange att TCP-kontrollsumman för paket som skickats av Mac-datorn är skadade. Det beror på att paketspårningen samlas in i länklagret för nätverksstacken, vilket är precis innan den fysiska nätverksadaptern där kontrollsummor genereras. Det kan lugnt ignoreras.

Publiceringsdatum: