Om föräldraråd i iTunes Store

Den här artikeln beskriver etiketten om föräldraråd som visas på en del varor som finns till försäljning i iTunes Store.

Rådgivande text för internetradio: De tillgängliga radiostationerna som använder internetradio i iTunes är inte Apples stationer. Vissa stationer kan sända material som inte är lämpligt för barn, till exempel låtar med ocensurerade texter och komedisändningar med innehåll och situationer som lämpar sig endast för vuxna.

Rådgivande text för iTunes Store: Följande är ett utdrag från RIAA:s (Recording Industry Association of America) webbplats för råd till föräldrar. Etiketten om föräldraråd är ett meddelande till konsumenten om att inspelningarna märkta med denna etikett kan innehålla stötande språkbruk eller beskrivningar om våld, sex eller drogmissbruk. Föräldraomdöme rekommenderas.

Användandet av etiketten om föräldraråd fastställer inte huruvida en inspelning är eller inte är lämplig för en särskild lyssnargrupp. Den icke-borttagbara etiketten är i stället en ”väckarklocka” för föräldrar (och konsumenter, återförsäljare och grossister) att föräldraomdöme rekommenderas när den köpta inspelningen är avsedd för ett barn eller när köparen lyssnar på inspelningen hemma.

Följande faktorer kan ha hafts i åtanke vid avgörande om huruvida en inspelning ska förses med en etikett.

  • Utifrån moderna moraluppfattningar samt enskilda föräldrars personliga val och synsätt kan inspelningen vara något som föräldrar inte vill att deras barn ska lyssna på.
  • Sammanhang är klart och tydligt av största vikt. När vissa ord, fraser, ljud eller beskrivningar belyses eller betonas kan de uppfattas som stötande av föräldrar. Samtidigt kanske de inte uppfattas som stötande om de är endast en del av bakgrunden eller inte utgör en betydande del av låttexterna.
  • Såväl sammanhanget då artisten framför materialet som målgruppens förväntningar är viktiga. Utöver svordomar måste beskrivningar om våld, sex eller drogmissbruk övervägas vid ett avgörande om huruvida en inspelning ska förses med en etikett om föräldraråd.
  • Låttexter kan ofta tolkas på flera olika sätt. Ord kan betyda olika saker. Dessutom kan ord inte ses som isolerade enheter från musiken som de sjungs till. Låttexter i samband med hög och skrovlig musik kan uppfattas annorlunda än samma låttext till mjuk och lugn musik.

Att sätta etiketterna är ingen vetenskap, det kräver bara lyhördhet och sunt förnuft. Sammanhang, förekomstsfrekvens och betoning är av yttersta vikt. Isolerade eller ohörbara referenser till visst material kan vara otillräckligt som grund för en etikett.

Dessa riktlinjer gäller för såväl kommersiellt utgivna singlar som hela album (oavsett om de ges ut som CD, kassett eller något annat format) och videor.

Se Använda Begränsningar på din Mac eller PC för mer information om föräldrakontroll.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: