Återställning av data från hårddisk och garantikonsekvenser

Läs mer om återställning av data från hårddisk och garantikonsekvenser.

Hårddiskar som har slutat fungera på grund av normalt slitage, och där återställning av data har utförts av ett tredjepartsföretag som specialiserat sig på dataåterställningstjänster, kan skickas till Apple för garantiservice. Detta inkluderar produkter som omfattas av AppleCare Protection Plan. Kostnaderna för försök att återställa data omfattas inte av Apples begränsade garanti.

I vanliga fall gäller inte garantin om fabriksplomberingen på hårddisken har gått sönder eller om den har avlägsnats. Om däremot en etikett från ett tredjepartsföretag som specialiserat sig på dataåterställningstjänster finns på hårddisken kommer Apple inte att utesluta den från garantin på grund av fabriksplomberingen.

Hårddiskar som inte längre fungerar på grund av problem som inte kan räknas som normalt slitage (exempelvis yttre påverkan, att den har blivit tappad, att den blivit utsatt för fukt eller andra omständigheter som inte kan räknas som normalt slitage) accepteras inte för garantiutbyte oavsett om dataåterställning har utförts eller inte.

Kunden avgör själv om han/hon vill använda tredjepartsföretag som specialiserat sig på dataåterställningstjänster. De är inte auktoriserade Apple-servicepartner och Apple lämnar ingen garanti för tjänsterna som levereras av dessa företag.

Läs mer

Läs om hur du säkerhetskopierar dina data regelbundet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: