AirPort: NAT-portmappläggning till L2TP VPN-servrar på privata adresser via AirPort-verktyget fungerar inte

Läs mer om vad du kan göra om NAT-portmappläggning till L2TP VPN-servrar på privata adresser via AirPort-verktyget inte fungerar.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

NAT (Network Address Translation) gör att du kan dela en allmän IP-adress med datorer och enheter i nätverket. I vissa miljöer kanske du vill konfigurera AirPort-enheten till att tillåta åtkomst till L2TP VPN-servrar, som använder privata adresser. När den här portkonfigurationen ställs in görs försök att omdirigera IKE via UDP-port 500 och ESP-UDP via UDP-port 4500 vilket kan orsaka konflikter med Tillbaka till min Mac.*

Om du vill aktivera NAT-portvidarebefordring till L2TP VPN-servrar på privata adresser på din AirPort-basstation, ska du först se till att tjänsten Tillbaka till min Mac är avaktiverad i AirPort-verktyget. Om du konfigurerar funktionen att NAT-porten vidarebefordrar till L2TP VPN-servrar för privata adresser med Tillbaka till min Mac aktiverat, ignoreras inställningen för att vidarebefordra till servrar.

*Från och med 1 juli 2019 är tjänsten Tillbaka till min Mac inte längre tillgänglig.

Så här avaktiverar du Tillbaka till min Mac för AirPort-basstationer

Kontrollera att du befinner dig i samma lokala nätverk som den AirPort-basstation som du vill konfigurera. Dessa anvisningar gäller AirPort-verktyg 6.0 eller senare.

  1. För OS X: I Finder väljer du Verktyg från menyn och öppnar därefter AirPort-verktyget. (Som tidigare nämnts ska AirPort-verktyget 6.0 eller senare användas).
    I Windows väljer du Start > Alla program > AirPort och öppnar AirPort-verktyget. (Som tidigare nämnts ska AirPort-verktyget 6.0 eller senare användas).
  2. Välj din AirPort-basstation och klicka därefter på Redigera.
  3. Ange lösenordet till AirPort-basstationen (inte lösenordet till Tillbaka till min Mac) om du uppmanas göra det.
  4. Klicka på fliken Basstation om den inte redan är markerad. Markera därefter alla konton från Tillbaka till min Mac och klicka sedan på minusknappen, var för sig.
  5. Spara ändringarna genom att klicka på Uppdatera.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: