Använda Microsoft Exchange-konton (EWS) i Mail på din Mac-dator

Läs om hur du använder Exchange (EWS)-konton i Mail med OS X 10.6 eller senare.

Innan du börjar

 • OS X Snow Leopard och senare har stöd för anslutning med EWS (Exchange Web Services) till Exchange-servrar. Om din Exchange-server inte använder EWS frågar du Exchange-administratören om det finns en IMAP-anslutning till servern istället.
 • Om du använder macOS High Sierra eller senare måste Exchange-servern använda Exchange Server 2010 eller senare med den senaste Service Pack-versionen installerad.  
 • Om du använder macOS Sierra eller tidigare måste Exchange-servern använda Exchange Server 2007 eller senare. Med Exchange Server 2007 måste du även ha Service Pack 1 med Update Rollup 4 eller senare installerat.
 • Bästa resultat får du om du kontrollerar att mjukvaran är uppdaterad innan du ställer in ditt Exchange-konto i Mail.

Lägga till ett Exchange-konto (EWS) i Mail

Följ de här stegen för att lägga till ett Exchange-konto i Mail. Du kan lägga till så många Exchange-konton (EWS) som du vill.

 1. Öppna Mail.
 2. Från Mail-menyn väljer du Inställningar och klickar sedan på Konton.
 3. Klicka på knappen Lägg till (+) för att lägga till ett konto. 
 4. Välj Exchange i listan med kontotyper och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka sedan på Fortsätt.
 6. Om funktionen för automatisk identifiering inte är aktiverad på din Exchange-server uppmanas du att ange din serveradress. Klicka sedan på Fortsätt. Om du inte känner till din serveradress kontaktar du Exchange-administratören.
 7. Funktioner som kontakter och kalendrar kan också användas med Exchange. Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på Fortsätt. 
 8. I äldre versioner av macOS visas en sammanfattning när du slutför inställningen. Om sammanfattningen är korrekt klickar du på Skapa. Klicka på Tillbaka om du vill göra ändringar. Välj Koppla upp konto när du vill börja använda Exchange-kontot.

Om nya meddelanden inte kommer till din Exchange-inkorg

 1. Om certifikatautentisering är aktiverat på e-postservern kontrollerar du om postlådan innehåller fler än 11 000 meddelanden. Microsoft rekommenderar att varje Exchange-postlåda innehåller högst 5 000 meddelanden.
 2. Om det inte orsakade problemet avslutar du Mail och öppnar det sedan igen utan att välja någon annan postlåda medan nya meddelanden hämtas. Om du vill vara säker på att Mail har hämtat och indexerat nya meddelanden kan du välja Fönster > Aktivitet och sedan se hämtningens förlopp.

Om du inte kan skicka meddelanden från ditt Exchange-konto när SSL är aktiverat

SSL-portinställningen i Mail-inställningarna kan vara fel för ditt Exchange-konto. Kontakta Exchange-administratören om du behöver ta reda på rätt SSL-portinställning.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post eller ansluta till Exchange-servern efter uppgradering av operativsystemet för Mac

OS X Mountain Lion 10.8 och senare använder tjänsten Autodiscover för Exchange, som gör att Mail automatiskt hämtar konfigurationsinformation från Exchange-servern. Om Exchange-servern inte tillhandahåller nödvändig konfigurationsinformation kontaktar du Exchange-administratören.

Om det behövs kan du stänga av Autodiscover:

 1. Välj Mail > Inställningar och gå till Kontopanelen.
 2. Välj ditt Exchange-konto i listan med konton.
 3. Klicka på fliken Serverinställningar.
 4. Avmarkera kryssrutan Hantera anslutningsinställningar automatiskt. 

Du kan sedan ange informationen för intern och extern server manuellt.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: