Om QuickTime 7.6.4

Om QuickTime 7.6.4

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

QuickTime 7.6.4 innehåller ändringar som ökar tillförlitligheten, kompatibiliteten och säkerheten. Versionen rekommenderas för alla QuickTime 7-användare.

Vad innehåller uppdateringen?

  • Stöd för iTunes 9
  • Förbättrat stöd för ljudenheter på Windows Vista

Om du vill veta mer om säkerhetsinnehållet i denna uppdatering går du till den här artikeln.

Obs! QuickTime 7.6.4 är avsett för datorer med Mac OS X 10.4.11, Mac OS X 10.5 till 10.5.8, Windows XP SP2 eller senare eller Windows Vista.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: