Om varningen ”Är du säker på att du vill öppna det?” (filkarantän/kontroll av känd malware) i OS X

OS X höjer säkerheten vid hämtning genom att det finns en filkarantän i program som hämtar filer från internet. Detta innebär att det görs en säkerhetskontroll vid hämtningar (en sökning efter kända sabotageprogram) när du försöker öppna dem.

Filkarantän

Program som har funktionen filkarantän och hämtar filer från internet eller tar emot filer från externa källor (exempelvis e-postbilagor) förser filerna med karantänattribut. 

  • Några program som stödjer karantänfunktionen är Safari, Meddelanden, iChat och Mail.
  • Attributen utgörs av datum, tid och information om varifrån filen hämtades.

När du öppnar en fil som tagits emot via ett program med karantänfunktion varnar OS X om var filen kommer ifrån. Det visas ett varningsmeddelande med frågan ”Är du säker på att du vill öppna det?”· Klicka på Avbryt om du är det minsta tveksam om filens säkerhet.

Om du har flera användarkonton på din Mac är kontot som hämtade filen det enda kontot som kan ta bort filens karantänattribut. Alla andra användarkonton kan öppna en fil som ligger i karantän, men de får fortfarande frågan ”Är du säker på att du vill öppna den?” varje gång filen öppnas. 

Kontroll av kända sabotageprogram

Mac OS X Snow Leopard 10.6 och senare söker också efter förekomst av kända sabotageprogram och annan skadlig programvara. När du öppnar en fil som har hamnat i karantän kontrollerar OS X om filen innehåller kända sabotageprogram. Om den gör det visas ett varningsmeddelande som kan se ut så här:

Om du ser ”(filnamn) kommer att skada datorn”. Klicka på Flytta till papperskorgen.

Om det är en skivavbild klickar du på Mata ut skivavbild och raderar källfilen.

Tips! Klicka på hjälpsymbolen i varningsmeddelandets nedre vänstra hörn om du vill veta mer om sabotageprogram.

Blockera webbinsticksfiler

Som ett led i arbetet med att begränsa exponeringen för så kallade nolldagsattacker via webbinsticksfiler blockerar OS X även vissa versioner av webbinsticksfiler, bland annat Java-webbinsticksfiler och Adobe Flash-material. Vanligtvis blir en uppdatering av webbinsticksfilen tillgänglig samma dag eller strax efter att OS X har blockerat webbinsticksfilen. Du återställer webbinsticksfilens funktion genom att installera den nya uppdateringen.

Gatekeeper

OS X Lion 10.7.5 och senare innehåller Gatekeeper. Det är en teknik som gör att utvecklarna kan signera sina program. För signerade program visas normalt sett ingen varning när du hämtar och öppnar dem. Internetfiler som hämtas från andra program får också filkarantänsattribut, men utan datum, tid och länk för den hämtade filen.

Gäller endast avancerade användare

Du kan ändra möjligheten till filkarantän till att du får uppdateringar från Apple om sabotageprogram och webbinsticksfiler.

Obs! Om du avmarkerar det här alternativet försvinner möjligheten att identifiera nya sabotageprogram och Mac-datorn blir sårbar för nya sabotageprogram utan att du får något meddelande när de hämtas. 

OS X Mavericks

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar.
  2. Klicka på App Store-symbolen i fönstret Systeminställningar.
  3. Markera eller avmarkera alternativet för att installera systemdatafiler och säkerhetsuppdateringar.

OS X Mountain Lion eller tidigare

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar
  2. Klicka på symbolen för Säkerhet och integritet i fönstret Systeminställningar.
  3. Om hänglåset i det nedre vänstra hörnet i panelen för Säkerhet och integritet är låst klickar du på det och anger ett administratörsnamn och lösenord.
  4. Klicka på knappen Avancerat.
  5. Markera eller avmarkera inställningen för att uppdatera listan över säkra hämtningar beroende på om du vill få uppdateringar för filkarantänen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: