Förstå hur stödet för VoiceOver fungerar i appar från andra tillverkare än Apple på iPhone, iPad och iPod touch

Apple är beroende av att respektive apputvecklare implementerar nödvändiga komponenter i sina appar för att VoiceOver ska fungera korrekt.

Apple är beroende av att respektive apputvecklare implementerar nödvändiga komponenter i sina appar för att VoiceOver ska fungera korrekt. Om en app som du använder inte har stöd för VoiceOver ska du leta efter uppdateringar i App Store eller kontakta apputvecklaren. Navigera till App Store och leta efter appen för att hitta utvecklarens supportwebbplats. Utvecklarens webbplats finns med på appens sida med produktinformation.

Om en app inte har fullt stöd för VoiceOver, kan det hända att VoiceOver hoppar över knappar eller textfält, eller också kanske funktionen säger fel etikett för ett objekt. Som ett led i arbetet med att komma tillrätta med problemet introducerade Apple Anpassade etiketter i iOS 5. Aktivera VoiceOver och tryck snabbt två gånger med två fingrar och håll ner så att elementetiketteraren öppnas. Här kan du skapa egna etiketter för objekt i en app som inte har rätt etikett.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: