Om färgerna på Mac-datorns skärm är inverterade eller svarta och vita

Vissa hjälpmedelsinställningar påverkar hur färger visas.

Om alla färger på skärmen plötsligt är inverterade eller svarta och vita kan du ha tryckt Kontroll-alternativ-kommando-8, vilket är en hjälpmedelsgenväg för Mac för att invertera färgerna på skärmen. 

Du kontrollerar den här funktionen i inställningarna för Hjälpmedel:

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Hjälpmedel.
  2. Avmarkera Invertera färger eller Använd gråskala i avsnittet om bildskärm. 

 

Publiceringsdatum: