Så bygger du om en programvarubaserad RAID-spegling

Läs om hur du bygger om en programvarubaserad RAID-spegling i Mac OS X.

När du kopplar bort en disk som utgör en del av en speglad RAID-uppsättning och sedan ansluter den igen, måste den byggas om så att den innehåller senaste data. Om du aktiverade alternativet RAID Mirror AutoRebuild i dialogrutan med RAID-alternativ när du skapade RAID-uppsättningen, byggs disken om automatiskt åt dig i bakgrunden och du behöver inte använda stegen som beskrivs i den här artikeln.

Om du inte aktiverade alternativet RAID Mirror AutoRebuild i dialogrutan med RAID-alternativ när du skapade RAID-uppsättningen måste du bygga om disken själv. Bygga om en disk i en speglad RAID-uppsättning:

  1. Öppna Skivverktyg.
  2. Markera RAID-uppsättningen och klicka sedan på RAID.
  3. Klicka på Rebuild (bygg om).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: