Om inkompatibel maskinvara på Mac-datorn

Viss inkompatibel programvara inaktiveras automatiskt när du uppgraderar macOS.

När du uppgraderar till macOS eller flyttar över ditt innehåll till en ny Mac-dator används inte program som är inkompatibla med den nya versionen av macOS i det uppdaterade systemet. Programmet flyttas till en mapp med namnet Inkompatibel programvara i översta nivån på startskivan.

Om du vill använda ett av de inkompatibla programmen måste du skaffa en uppdaterad version som är kompatibel med det nya operativsystemet. Program i Mac App Store anger kompatibilitet och systemkrav på sina produktsidor. Du kan även höra med programutvecklaren för att ta reda på om de har en ny, kompatibel version eller planerar att släppa en.

PowerPC-program går inte att köra i OS X Mavericks och senare.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: