Följ och spela program i Apple Podcasts på iPhone och iPad

Följ dina favoritpodcaster och styr hur du lyssnar med funktionerna uppspelningshastighet, hoppa över och mer.


Så här följer du podcaster på iPhone eller iPad

När du följer en podcast hämtas nya avsnitt automatiskt till din enhet. Du kan också få aviseringar när nya avsnitt släpps.

 1. Öppna appen Podcaster.
 2. Bläddra eller sök efter ett program. Behöver du hjälp att hitta de program du gillar?
 3. Tryck på programmet för att se informationssidan för det.
 4. Tryck på knappen Följ .

Gå till fliken Bibliotek för att hitta podcasterna som du följer eller de som du har lagt till manuellt via en URL. Tryck sedan på Program och på Följer.

Vill du lyssna på premiumpodcastinnehåll? Läs om hur du köper Apple Podcasts-prenumerationer.


Så här slutar du följa podcaster på iPhone eller iPad

 1. Öppna appen Podcaster.
 2. Gå till biblioteksfliken på din iPhone och tryck på Program och tryck sedan på Följt. Gå till Bibliotek i sidofältet på din iPad och tryck på Program och tryck sedan på Följt.
 3. Tryck på ett program för att se informationssidan om det.
 4. Tryck på knappen Mer .
 5. Tryck på Sluta följa program.
  Sluta följa program i menyn som visas när du trycker på knappen Mer

Nya avsnitt hämtas inte, men avsnitt som redan finns i ditt Bibliotek raderas inte. Om du slutar följa ett program med premiuminnehåll är din prenumeration fortfarande aktiv. Läs om hur du säger upp en prenumeration.


Så här väljer du i vilken turordning avsnitten ska spelas upp

När du följer en podcast kan du spela upp avsnitten i turordning och börja med det nyaste eller det äldsta avsnittet.

 1. Öppna appen Podcaster.
 2. Gå till biblioteksfliken på din iPhone och tryck sedan på Program. Gå till Bibliotek i sidofältet på din iPad och tryck på Program.
 3. Tryck på programmet för att se informationssidan för det.
 4. Tryck på knappen Mer  i det övre högra hörnet och sedan på Inställningar.
 5. Tryck på Äldst till nyast eller Nyast till äldst.
  Nyast till äldst i Podcastinställningar

Så här filtrerar du säsonger och avsnitt

På podcaster som har säsonger kan du filtrera efter säsonger. Om du följer en podcast, eller har sparat eller hämtat avsnitt, kan du också filtrera för att bara se dina ospelade avsnitt, hämtningar och mer.

 1. Öppna appen Podcaster.
 2. Gå till biblioteksfliken på din iPhone och tryck sedan på Program. Gå till Bibliotek i sidofältet på din iPad och tryck på Program.
 3. Tryck på programmet för att se informationssidan för det.
 4. Tryck på Säsonger eller Avsnitt och välj sedan ett filter.
  Alla avsnitt i filtermenyn Avsnitt

Så här snabbar du upp eller saktar ned ett podcastavsnitt

 1. Öppna appen Podcaster och börja lyssna på ett avsnitt.
 2. Tryck på minispelaren längst ned på skärmen för att utöka ljudkontrollerna.
 3. Tryck på knappen Uppspelningshastighet och välj sedan en hastighet från menyn som visas.
  Alternativet 1x hastighet i menyn Uppspelningshastighet

Så här ställer du in en vilotimer för ett podcastavsnitt

 1. Öppna appen Podcaster och börja lyssna på ett avsnitt.
 2. Tryck på minispelaren längst ned på skärmen för att utöka ljudkontrollerna.
 3. Tryck på knappen Vilotimer för att välja hur länge du vill att avsnittet ska spelas upp.
  Vilotimer inställd på Av i Vilotimer-menyn

Om du behöver mer hjälp

Uppdatera din enhet till den senaste versionen av iOS eller iPadOS. Öppna sedan appen Podcaster och prova dessa steg igen.

Publiceringsdatum: