Prenumerera och lyssna på podcaster

Ta del av engagerande berättelser i appen Podcaster på iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV, i iTunes på en Mac-dator eller pc eller på din HomePod.

Bläddra bland gratis ljudavsnitt och program om allt från humor och vetenskap till politik i appen Podcaster på din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV, i iTunes på en Mac-dator eller pc eller på din HomePod.

 

Hitta och prenumerera

Du kan bläddra efter program som är nya och populära:

 • På din iOS-enhet öppnar du appen Podcaster och trycker sedan på  Bläddra längst ned på skärmen.
 • I iTunes på en Mac-dator eller pc väljer du  Podcaster från menyn i det övre vänstra hörnet och klickar sedan på Butik.
 • På Apple TV öppnar du appen Podcaster och sveper sedan till höger på din Siri Remote eller Apple TV Remote och väljer I blickfånget eller Topplistor.

Du kan också söka för att hitta podcaster efter namn eller ämne.

I appen Podcaster visas program som är nya och populära på flikarna I blickfånget och Topplistor. På fliken Utgivare finns program från specifika företag och i Alla kategorier kan du bläddra bland ämnen som Nyheter och politik, Komedi, Teknik med mera.

Prenumerera

Om du använder en iOS-enhet och hittar ett program som du vill prenumerera på trycker du på det för att gå till programmets informationssida. Tryck sedan på . När du prenumererar hämtas1 nya avsnitt automatiskt utan kostnad när de blir tillgängliga.

I iTunes går du till programmets informationssida och klickar sedan på Prenumerera.

På din Apple TV går du till programmets informationssida och väljer sedan Prenumerera längst upp i avsnittslistan.

Apple Podcaster kan pausa din prenumeration om du slutar lyssna på ett program. Programmen och de hämtade avsnitten finns kvar i ditt bibliotek men nya avsnitt kanske inte uppdateras. Prenumerera igen för att fortsätta få nya avsnitt.

1 Du kan stänga av automatiska hämtningar på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > Podcaster > Hämta avsnitt och välja Av. I iTunes klickar du på programmet i mittkolumnen, klickar på  till höger om programmets namn och väljer sedan Av i menyn Hämta avsnitt. Avsnitt hämtas inte till din Apple TV.

Lyssna på program

Du kan strömma och hämta program hemma eller när du på språng på din iPhone, iPad, iPod touch2, Mac och pc. Du kan även strömma podcaster på Apple TV eller HomePod. Eller så kan du uppmana Siri att börja spela upp en podcast med dess namn. Läs mer om att använda Siri på din iOS-enhet, Mac-dator, Apple TV eller HomePod.

Om du börjar lyssna på ett avsnitt i appen Podcaster på en Apple-enhet kan du lyssna klart på en annan. Läs mer om att synkronisera podcaster.

2 Om du vill strömma program med mobilanslutning på din iOS-enhet kontrollerar du att Mobildata är aktiverat i Inställningar > Mobildata > Podcaster.

Spela upp alla nya avsnitt av ett program

Öppna appen Podcaster på din iOS-enhet, tryck på  Lyssna nu längst ned på skärmen och tryck sedan på det program som du vill lyssna på. När det senaste avsnittet har avslutats spelas därefter alla ospelade avsnitt av det programmet i ditt bibliotek automatiskt upp.

I iTunes på en Mac-dator eller pc väljer du  Podcaster från menyn i det övre vänstra hörnet och klickar sedan på Bibliotek. Du kan spela upp alla avsnitt av ett program som du inte lyssnat på genom att dubbelklicka på programmet som du vill lyssna på i mittkolumnen.

På Apple TV öppnar du appen Podcaster och väljer sedan Bibliotek. Välj programmet som du vill lyssna på och välj sedan det senaste ospelade avsnittet. När det senaste avsnittet har avslutats spelas därefter alla ospelade avsnitt av det programmet i ditt bibliotek automatiskt upp.

Ställa avsnitt från flera program i kö

På iOS-enheten:

 1. Öppna appen Podcaster.
 2. Ta reda på vilket avsnitt du vill lyssna på härnäst medan du lyssnar på ett avsnitt.
 3. Använd 3D Touch på avsnittets namn och tryck på Spela härnäst  För att lägga till det i kön Nästa. 

Om du vill lägga till ytterligare avsnitt i kön Nästa följer du anvisningarna men trycker på Spela senare. Avsnittet läggs till i slutet av kön.

Du kan även börja lyssna på ett avsnitt i appen Podcaster på en Apple-enhet och lyssna klart på avsnittet på en annan enhet. Läs mer om att synkronisera podcaster.

Anpassa inställningar för uppspelning

I appen Podcaster på iOS-enheten trycker eller sveper du uppåt på spelaren längst ned på skärmen för att öppna Nu spelas.

Från skärmen Spelas nu kan du:

 • Trycka på  eller  om du vill hoppa 15 sekunder bakåt eller framåt.
 • Om du vill ändra uppspelningshastigheten trycker du på . Du kan ändra uppspelningshastigheten till 1 1/2x (snabbare), 2x (snabbt), 1/2x (långsammare) eller tillbaka till 1x (normal hastighet).
 • Tryck på  för att använda AirPlay till att strömma avsnittet till en annan enhet.

 

Svep uppåt för att hitta ytterligare funktioner:

 • Tryck på  och välj sedan när du vill att uppspelningen ska sluta.
 • Tryck på Visa till höger om Avsnittsinformation för att läsa en beskrivning av avsnittet.
 • Om det finns avsnitt som väntar i kön Nästa ser du dem i listan under Nästa.
   

I iTunes på en Mac-dator eller pc väljer du  Podcaster från menyn i det övre vänstra hörnet och klickar sedan på Bibliotek. Klicka på  i det övre högra hörnet av iTunes-fönstret om du vill ändra uppspelningsinställningarna.

På Apple TV öppnar du appen Podcaster och väljer sedan Bibliotek. Välj programmet som du vill ändra inställningarna för och rulla längst ned i listan över ospelade avsnitt och välj Podcastinställningar.

Hämta avsnitt för att lyssna offline

Om du vill lyssna på ett avsnitt när du inte är ansluten till wifi eller internet kan du hämta det.

Tryck på Bibliotek  längst ned på skärmen på din iOS-enhet. Tryck sedan på programmet med avsnittet som du vill hämta och tryck på  till höger om avsnittets namn. Om du inte ser har avsnittet redan hämtats till enheten.3

I iTunes på en Mac eller pc klickar du på  till höger om ett visst avsnitt. 

Du kan bara strömma avsnitt på en Apple TV.

3 Om du inte ser avsnittet i listan Mina avsnitt bläddrar du till botten av listan och trycker på Tillgängliga avsnitt. Hitta avsnittet du vill hämta, tryck på och sedan på . Du kan också hämta avsnitt av program från fliken Bläddra: Hitta avsnittet, tryck på och tryck sedan på .

Hämta podcaster med mobildata

Gå till Inställningar > Podcaster på din iOS-enhet och inaktivera Hämta endast via Wi-Fi. Den maximala hämtningsstorleken är 100 MB per avsnitt.

Sluta prenumerera eller radera

Avsnitt tas automatiskt bort 24 timmar efter att de har spelats upp. Du kan sluta prenumerera på podcaster eller radera enskilda avsnitt.

Sluta prenumerera

Gå till Bibliotek på din iOS-enhet och hitta det program som du vill sluta prenumerera på. Tryck på programmet så att informationssidan visas, tryck på  och tryck sedan på Sluta prenumerera. Inga nya avsnitt hämtas till din enhet.

Radera ett visst avsnitt

Gå till ditt Bibliotek och leta reda på programmet med avsnittet som du vill radera. Tryck på programmet för att visa informationssidan, svep till vänster på avsnittet och tryck sedan på Radera.

 

När du slutar prenumerera på ett program raderas inte avsnitt i ditt bibliotek eller sådana som du hämtat till din enhet för offline-lyssning. Om du vill sluta prenumerera och radera alla avsnitt från ditt bibliotek och din enhet, trycker du på  och sedan på Radera från biblioteket.

Du ser inte alternativet för att sluta prenumerera om du har slutat lyssna på ett program.

I iTunes på en Mac eller pc:

 • Du kan sluta prenumerera genom att klicka på  till höger om programmets namn och sedan välja Sluta prenumerera på podcast.
 • Du kan ta bort ett visst avsnitt genom att högerklicka eller kontrollklicka på avsnittet och sedan välja Radera från biblioteket.

På en Apple TV

Du kan sluta prenumerera genom att rulla längst ned i listan med ospelade avsnitt och sedan välja Podcastinställningar. Under Visa väljer du Prenumererad för att sluta prenumerera.

Läs mer

Publiceringsdatum: