Mac Pro (tidigt 2008): IRQARB-fel rapporterat i 64-bitars Microsoft Vista

Loggboken i Windows kan rapportera följande fel:

IRQARB: ACPI BIOS har inte någon IRQ för enheten i PCI-fack 0, funktion 0. Kontakta återförsäljaren för teknisk support.

 

Detta felmeddelande avser en maskinvarufunktion på Mac Pro (tidigt 2008) som inte är implementerad för närvarande i 64-bitars Microsoft Vista. Det är ett informationsmeddelande som du kan ignorera.

Läs mer

Viktigt! Information om produkter som inte har tillverkats av Apple tillhandahålls bara i informationssyfte och ska inte betraktas som rekommendationer från Apple. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: