iTunes för Windows: Nätverksanslutningstest

iTunes för Windows har en funktion för nätverksanslutningstest. Med funktionen kan du utföra felsökning om det är problem med anslutningen till iTunes Store eller med att använda andra internetaktiverade funktioner i iTunes.

Obs! iTunes-diagnostik används för att samla in och visa information om datorn, det löser inte problemet i sig. Du kan använda informationen från diagnostiken för att felsöka ett problem, men du kan vara tvungen att följa specifika steg som specificeras i någon supportartikel eller få hjälp från en Apple-rådgivare för att lösa problemet. Läs avsnitten nedan för mer information om innehållet i iTunes-diagnostik och läs även i relaterade felsökningsartiklar.

Dölj allt | Visa allt

Använda nätverksanslutningstest

Följ dessa steg för att köra diagnostik

 1. Installera den senaste versionen av iTunes.
 2. Öppna iTunes och välj Kör diagnostik i menyn Hjälp.
 3. Kontrollera att alternativet för nätverksanslutningstest är markerat och klicka sedan på Nästa.

Med hjälp av den information som visas (exempel nedan) kan du utföra felsökning om det uppstår anslutningsproblem i iTunes.

Olika anslutningstest, klarade och inte klarade

Med nätverksanslutningstestet kontrolleras två delar:

 • Nätverksanslutningen, det vill säga den maskinvara och programvara som används för att ansluta till nätverket.
 • iTunes Store-anslutningen, det vill säga datorns förmåga att via internet upprätta en säker anslutning till iTunes Store.

När resultatet visas tänds en statuslampa bredvid varje test. En grön lampa vid ett test indikerar att inga problem hittades. Om ett problem hittas när du utför ett test i iTunes, visas en röd eller en gul lampa vid en hjälpknapp. Om du klickar på hjälpknappen visas felsökningsinformation i iTunes eller på Apples supportwebbplats. Med hjälp av felsökningsinformationen kan du försöka lösa problemet.

Utöver statuslampan och supportinnehållet kan du visa en detaljerad rapport i iTunes om datorns nätverkskonfiguration och anslutningsinformation. Det gör du genom att klicka på Nästa. Rapporten har olika delar som innehåller olika information enligt beskrivning nedan.

Så förstår du resultaten från nätverksanslutningstestet

Allmän systeminformation

I den första delen i rapporten av nätverksdiagnostik visas följande allmänna information:
 

 • Windows-version och -bygge.
 • PC-tillverkare och -modell.
 • Version av iTunes, QuickTime, Apple Application Support och andra komponenter i iTunes som används för att känna igen enheter.
 • Om den aktuella användarprofilen har administratörsrättigheter eller inte.

Information om nätverksadapter

I den andra delen av Nätverksdiagnostik visas vilken nätverksadapter som används, typ av anslutning och tilldelade adresser när diagnostiken startade.

Obs! Om IP-adressen innehåller nollor (0.0.0.0) eller om det saknas nätverksadaptrar, bör du säkerställa att nätverkskablarna är anslutna korrekt och att internetanslutningen fungerar och är säker.

Typer av anslutningar som kan visas:

 • Trådlösa (WLAN)
 • Ethernet (LAN)
 • Modem (PPP)

Information om nätverksanslutning

Det här avsnittet av nätverksdiagnostiken innehåller en översikt av nätverksanslutningen och här kan du identifiera möjliga anslutningsproblem.

Obs! Om det saknas aktiva anslutningar kontrollerar du att nätverkskablarna är korrekt anslutna och att internetanslutningen fungerar.

Information om Windows-brandväggen


I det här avsnittet lär du dig att se om Windows-brandväggen är aktiverad, och om du har tillåtit iTunes att skicka och ta emot data över internet.Om Windows-brandväggen är aktiverad men inte iTunes, bör du tillåta åtkomst för iTunes Store i brandväggen. Mer information finns i Det går inte att ansluta till iTunes Store.
Om Windows-brandväggen är inaktiverad kan problemen bero på antivirusprogram eller andra säkerhetsprogram på datorn. Vanligtvis kan du lösa problemen genom att ange att brandväggen tillåter åtkomst till iTunes Store. Läs iTunes för Windows: Felsökning av säkerhetsprogramvara.
 

Anslutningar till Apple-domäner


Det här avsnittet visar om ett anslutningsförsök till en Apple-domän lyckades eller inte. Om något av anslutningsförsöken misslyckades kan det hindra dig att köpa och hämta innehåll från iTunes Store.

 

Kontrollera att du har lagt till följande internetadresser till iTunes Store som tillförlitliga adresser i alla filtrerings- eller brandväggsprogram som är installerade på datorn.

 • itunes.apple.com
 • ax.itunes.apple.com
 • albert.apple.com
 • gs.apple.com

 

Läs mer

 • Om du fortfarande har problem med att få tillgång till iTunes Store kanske du vill ta med nätverksdiagnostikrapporten när du kontaktar supporten för iTunes Store.
 • Om du upptäckt ett specifikt varningsnummer i anslutning till något problem du har och länkarna ovan inte hjälpt dig kan du läsa avsnittet om ”Särskilda problem och varningsmeddelanden” i den här artikeln för felsökning.
 • Med iTunes nätverksdiagnostik kontrolleras främst den anslutning som behövs för att iTunes ska fungera. Funktionen är inte utformad för att användas vid problem i andra program, till exempel e-postprogram.

När alla tester är gjorda visas en sammanfattning som du kan kopiera till Urklipp eller spara på datorn. Du kan spara resultaten på datorn eller skicka dem till Apple.

Spara på datorn:
Klicka på knappen Spara. Välj var på datorn du vill spara filerna och klicka på Spara. Då sparas två filer på den valda platsen med namnen iTunes Diagnostics.RTF och iTunes Diagnostics.SPX. Du kan läsa RTF-filen med en textredigerare. Du kan också dela de två filerna med andra som hjälper dig att lösa problemet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)