Ljud-/MIDI-inställningar: Testa MIDI-funktionen

Programmet Ljud-/MIDI-inställningar (i mappen Verktygsprogram) är ett mycket användbart verktyg för att lösa problem med signalflödet i dina MIDI-inställningar. Så här använder du det för att testa hur MIDI fungerar i ditt system:

  1. Öppna verktyget Ljud-/MIDI-inställningar.
  2. Klicka på fliken MIDI-enheter.
  3. Klicka på knappen Testkör – knappen blir blå och markören förvandlas till två noter. När Testkör är aktivt kan du testa MIDI-konfigurationens utportar och anslutna MIDI-styrenheter. 
  4. Om du vill testa ett MIDI-gränssnitts MIDI-utport klickar du på symbolen för utporten (den upp-och-nedvända triangeln) i konfigurationsfönstret för Ljud-/MIDI-inställningar. Symbolen för utporten blir röd och Ljud-/MIDI-inställningar skickar MIDI-data till enhetens fysiska MIDI-port.

  5. Om displayen på MIDI-gränssnittet har statuslampor som visar att data överförs ska lampan på gränssnittet för den port du klickade på i Ljud-/MIDI-inställningar tändas. Om en extern MIDI-enhet som patchats till respektive MIDI-port är korrekt ansluten till förstärkarsystemet ska den också producera ljud.
  6. Om du har andra externa MIDI-enheter i din konfiguration för Ljud-/MIDI-inställningar kan du testa dem genom att klicka på motsvarande symbol i fönstret för Ljud-/MIDI-inställningar. Utporten på det anslutna MIDI-gränssnittet blir röd i Ljud-/MIDI-inställningar och data skickas på samma sätt som det skulle ha skickats om du klickat direkt på porten enligt beskrivningen ovan.

  7. När Testkör är aktiverat kan du också testa MIDI-inmatningen. Spela en styrenhet som är kopplad till gränssnittet. Motsvarande MIDI-inportsymbol (triangeln) i konfigurationsfönstret för Ljud-/MIDI-inställningar blir röd.

Om MIDI-gränssnittet inte svarar när du kör testerna, kontrollerar du att det finns en drivrutin installerad för det som är kompatibel med den OS X-version som du använder. Information om MIDI-gränssnittet finns på tillverkarens webbplats.

Om statuslamporna på MIDI-gränssnittet tänds när du testar men de anslutna MIDI-modulerna inte producerar ljud, kontrollerar du att MIDI-kablarna är korrekt anslutna (MIDI ut från gränssnittet till MIDI in på modulen) och att MIDI-kablarna fungerar korrekt. Kontrollera sedan att ljudutsignalerna från modulerna är korrekt anslutna till en mixer eller annat lämpligt förstärkarsystem. Om modulen har ett hörlursuttag kan du kontrollera om ljud produceras genom att lyssna med hörlurar.

När du har avslutat testningen klickar du på Testkör igen. Den blir vit, vilket betyder att Ljud-/MIDI-inställningar inte längre är i testläge.

Publiceringsdatum: