Testa dina MIDI-inställningar

Använd programmet Ljud-/MIDI-inställningar på din Mac om du vill testa MIDI-inställningarna.

Så här testar du dina MIDI-inställningar med programmet Ljud-/MIDI-inställningar.

  1. Anslut MIDI-styrenheten (t.ex. ett tangentbord) till din Mac. Om du använder ett MIDI-gränssnitt ansluter du gränssnittet till din Mac och ansluter sedan eventuella styrenheter till MIDI-gränssnittet.
  2. Öppna Ljud-/MIDI-inställningar, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
  3. Välj Fönster > Visa MIDI Studio. De MIDI-enheter som är anslutna till din Mac visas som symboler i MIDI Studio-fönstret. Enheter som för närvarande inte är anslutna är nedtonade.
  4. Välj enheten som du vill testa och klicka sedan på knappen Testa MIDI-inställning i MIDI Studio-verktygsfältet.
  5. Du kan testa MIDI-inmatningen till en enhet genom att klicka på nedåtpilen på den valda enhetens symbol. Varje MIDI-port på enheten har en egen uppsättning pilar. Om enheten har statuslampor för överföring av MIDI-data bör portens lampa tändas. Om enheten är ansluten för ljudutmatning och inställd för mottagning på samma MIDI-kanal ger den även ifrån sig ett ljud.
  6. Testa en enhets MIDI-utmatning genom att spela en ton på MIDI-styrenheten. När din Mac tar emot signalen markeras uppåtpilen för motsvarande MIDI-utgångsport på enheten i MIDI Studio.
  7. Du kan avsluta testningen genom att klicka på .

Om din MIDI-styrenhet eller gränssnitt inte svarar när du kör några av de här testerna ska du se till att enheten är kompatibel med den version av macOS som är installerad på din Mac. Kontakta tillverkaren om du behöver hjälp. Om det finns en tillgänglig uppdatering följer du tillverkarens instruktioner för att uppdatera enheten eller mjukvaran.

Om du inte hör något ljud från MIDI-ljudmoduler

Om statuslamporna på MIDI-gränssnittet tänds under testningen ska du se till att kablarna är anslutna från gränssnittets MIDI-utgångsportar till modulens MIDI-ingångsportar.

Om du fortfarande inte hör något ljud ska du se till att modulens ljudutgångar är anslutna till en mixer eller annat förstärkarsystem. Om modulen har ett hörlursuttag kan du försöka att koppla in hörlurarna i modulen för att kontrollera ljudet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: