AirPort: Så här anger du en hexadecimal fördelad nyckel med 64 tecken för WPA

Nätverk som använder WPA (Wi-Fi Protected Access) kräver vanligen ett lösenord eller lösenordsfras i vanligt textformat. I en del nätverk kan du behöva ange en hexadecimal nyckel som är 64 tecken lång istället.

När du vill ange nyckeln håller du ned alternativtangenten och väljer sedan nätverket från AirPort-menyn. Nu ska du kunna ange den fördelade WPA-nyckeln.

Publiceringsdatum: