AirPort: Så här anger du en hexadecimal fördelad nyckel med 64 tecken för WPA

Nätverk som använder WPA (Wi-Fi Protected Access) kräver vanligen ett lösenord eller lösenordsfras i vanligt textformat. I en del nätverk kan du behöva ange en hexadecimal nyckel som är 64 tecken lång istället.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

När du vill ange nyckeln håller du ned alternativtangenten och väljer sedan nätverket från AirPort-menyn. Nu ska du kunna ange den fördelade WPA-nyckeln.

Publiceringsdatum: