FireWire-portar: Specifikationer

Läs mer om specifikationerna för FireWire-portar som används i vissa Apple-produkter.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Referera till handboken och specifikationerna om du vill veta hur många och vilken typ av FireWire-portar som finns på datorn.

Överföringshastighet av data
100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 400 Mbit/s och 800 Mbit/s (endast på vissa modeller)

Ström
Inspänning med ett intervall på: 8 till 33 V
Ineffekt: ungefär 0,3 W
Utspänning med ett intervall på: 12 V till 30 V (varieras för olika produkter)
Uteffekt: minst 7 W per port

Ineffekt är till för upprepande funktionalitet och endast på MacBook Pro-datorer.

Uteffekten är alltid tillgänglig om Apple-datorn är ansluten till nätström eller körs (även på batteri). Uteffekten kan användas för att driva FireWire-hubbar och enheter, till exempel diskenheter eller professionella ljudanläggningar, som fungerar med datorns FireWire-port.

Apple-datorer med flera portar fördelar extern tilldelad ström mellan portarna.

Strömsäkerhet
FireWire på Apple-datorer har ett självåterställande överströmsskydd och kretsar som skydd mot fel. Om enheten inte kan drivas från FireWire eller stängs av oväntat, kan det bero på ett fel i enheten eller en defekt kabel. Om detta sker, måste du koppla från enheten omedelbart.

Upprepningsfunktionen
Den inbyggda upprepningsfunktionen på Apple-datorer med två eller flera portar gör att FireWire-data kan passera mellan externa enheter via datorn. Denna upprepningsfunktion är tillgänglig även när datorn är i viloläge eller avstängd, förutsatt att den är ansluten till nätström. På en bärbar dator som körs på batteri, är i viloläge eller avstängd, är upprepningsfunktionen tillgänglig om minst en FireWire-enhet ger ström till datorn via FireWire-kabeln.

FireWire-kablar
Du kan köpa FireWire-kablar i många elektronikaffärer. Beroende på tillverkare kan de kallas IEEE 1394-kablar eller andra märkesspecifika namn.

Kablar finns i många längder och med olika kontakter som alternativ. Standardlängder är 70 cm, 2 meter och 4,5 meter. Den maximala kabellängden som stöds är 4,5 meter. Kablarna levereras med 4-stifts, 6-stifts- eller 9-stiftskontakter. Kablar med 6-stifts- eller 9-stiftskontakter överför ström och data från en enhet till en annan. Kablar med fyra stift överför enbart data.

Mac-datorer med FireWire-portar kan ha portar med sex eller nio stift. 6-stiftsportar stöder hastigheterna 100 Mbit/s, 200 Mbit/s och 400 Mbit/s (kallas S100, S200 respektive S400). 9-stiftsportar stöder också 800 Mbit/s (kallas S800). Denna hastighet används endast när kabeln har en 9-stiftskontakt i varje ände.

Publiceringsdatum: