Mac OS X 10.5, 10.6: Om webbfiltret för Föräldrakontroll

Lär dig att använda webbfiltret för Föräldrakontroll.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Du kan använda Föräldrakontroll i Mac OS X 10.5 och 10.6 för att hindra användarkonton från att komma åt olämpligt innehåll på webbplatser på internet. Den här artikeln beskriver hur den här funktionen fungerar.

Webbfiltret är inbyggt i kärnan av operativsystemet och filtrerar internetåtkomsten oavsett vilken webbläsare som används.

Så här aktiverar du webbfiltreringen:

  1. Från Apple-menyn väljer du Systeminställningar.
  2. Välj Föräldrakontroll från menyn Innehåll.
  3. Markera användarkontot som du vill tillämpa filtreringen för till vänster i fönstret. Obs! Föräldrakontroll kan inte aktiveras för administratörskonton (administratörskonton visas inte i fönstret). Kontrollera Kontoinställningar i Systeminställningar för att se vilka konton som har vilken åtkomstnivå (Administratör, Hanterad och så vidare).
  4. Klicka på alternativet Aktivera föräldrakontroll.
  5. Klicka på fliken Innehåll.
  6. Välj något av de tre lägen som visas under Webbplatsbegränsningar. Se nedan för en beskrivning av de olika lägena.
  7. Repetera steg 3–6 för andra icke-administratörskonton för vilka du vill aktivera filtreringen.

 

Om webbfiltrets tre lägen

Webbfiltret kan användas i tre lägen: obegränsad, automatisk och vitlista.

Tillåt obegränsad tillgång till webbplatser (obegränsad)

När alternativet Tillåt obegränsad tillgång till webbplatser är markerat loggar webbfiltret webbplatser som kontot besöker, men webbsurfningen begränsas inte. Besökta webbplatser loggas fortfarande och kan granskas via fliken Loggar i inställningarna för Föräldrakontroll.
 

Försök att begränsa åtkomsten till webbplatser med vuxet innehåll automatiskt (automatisk)

När alternativet Försök att begränsa åtkomsten till webbplatser med vuxet innehåll automatiskt är markerat försöker webbfiltret blockera webbplatser med olämpligt innehåll så gott det går. Det görs genom att webbfiltret använder samma teknik som Mail-programmet använder för att identifiera skräppost. Webbfiltret kan med en hög grad av noggrannhet identifiera huruvida en webbsida är säker eller inte genom att granska olika egenskaper på webbplatsen, bland annat text och struktur.

Vidare blockerar webbfiltret en webbplats om webbplatsen identifierar sig som en webbplats som riktar sig till vuxna med hjälp av RTA (http://www.rtalabel.org/) eller klassificeringssystemet SafeSurf (http://www.safesurf.com/ssplan.htm) och genom att de ”säkra” sökningar som finns i vissa sökmotorer.

I det här läget loggar webbfiltret alla besökta och blockerade webbplatser, och flaggar dem som sådana på fliken Loggar i inställningarna för Föräldrakontroll.

Under vissa omständigheter kan webbfiltret av misstag blockera en säker webbplats eller tillåta åtkomst till en webbplats som riktar sig till vuxna. Det kan till exempel hända om webbplatsen använder ett ovanligt språk eller om det finns väldigt lite text på sidan. Sådana webbplatser kan identifieras på fliken Loggar i inställningsfönstret för Föräldrakontroll och läggas till i listorna Tillåt alltid och Tillåt aldrig. Dessa listor kan nås genom att klicka på knappen Anpassa på fliken Innehåll i inställningarna för Föräldrakontroll. Du kan tillåta åtkomst till webbplatser som har blockerats av misstag genom att klicka på knappen Tillåt på den blockerade webbsidan och autentisera dig som administratörsanvändare.

https Obs! För webbplatser som använder SSL-kryptering (URL:n börjar vanligtvis med https) kan webbfiltret inte granska det krypterade innehållet på sidan. På grund av detta måste krypterade webbplatser tillåtas uttryckligen med hjälp av listan Tillåt alltid. Krypterade webbplatser som inte finns i listan Tillåt alltid kommer att blockeras av det automatiska webbfiltret.
 

Tillåt bara besök på dessa webbplatser (vitlista)

Om alternativet Tillåt bara besök på dessa webbplatser har markerats i Föräldrakontroll blockerar webbfiltret alla webbplatser som inte finns med på listan. När användaren försöker visa en blockerad webbplats, visas även en lista över tillåtna webbplatser. Om du använder Safari visas tillåtna webbplatser som bokmärken i bokmärkesfältet.

Obs! För de flesta webbplatser granskar webbfiltret domännamnet och inte sökvägen. Om exempelvis http://www.example.com läggs till i listan, tillåts såväl http://pictures.example.com som http://www.example.com/movies.

I vitlisteläget flaggas besökta och blockerade webbplatser på fliken Loggar i inställningarna för Föräldrakontroll, och härifrån kan de också läggas till eller tas bort från vitlistan.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: