Använda royaltyfria slingor i GarageBand med kommersiellt arbete

Läs mer om användning av royaltyfria slingor i GarageBand i kommersiella låtar, multimediepresentationer, videor och animeringar.

GarageBands programlicensavtal säger:

”GarageBand-programvara. Du får använda Apples och tredje parts ljudslingsinnehåll (Ljudinnehåll), som finns i eller som på annat sätt medföljer Apple-programvaran, royaltyfritt till att skapa egna originalmusikkompositioner eller ljudprojekt. Du får sända ut och/eller distribuera dina egna musikkompositioner eller ljudprojekt som skapats med ljudinnehållet, däremot får separata ljudslingor inte distribueras kommersiellt eller på annat sätt på fristående bas och de får heller inte omförpackas i sin helhet eller delvis som ljudsamplingar, ljudeffekter eller musikbäddar.”

Så oroa dig inte, du får göra kommersiell musik med GarageBand, du får bara inte distribuera slingor som slingor.

Publiceringsdatum: