Boot Camp stödjer inte RAID.

Du kan inte använda RAID med Microsoft Windows på Mac-datorer.

Boot Camp installerar inte installera Microsoft Windows på RAID-volymer, inklusive volymer som tillhandahålls av ett RAID-kort.

Windows på din Mac känner inte igen RAID-volymer, inklusive volymer som tillhandahålls av ett RAID-kort.
  

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: