Få hjälp med Apple Cinema Display

Läs mer om vilka steg du ska följa om du upplever problem med bildskärmen.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om bildskärmen inte fungerar som den ska och du inte hittar en lösning i den här artikeln, granskar du den service- och supportinformation som medföljde bildskärmen. Där finns instruktioner för hur du kontaktar Apple eller en Apple-auktoriserad servicepartner, som kan hjälpa dig med problemet. Om du försöker reparera bildskärmen själv och råkar skada den täcks inte skadan av den begränsade garantin. Kontakta en Apple-auktoriserad återförsäljare eller servicepartner för mer information om garantier.

Ingen skärmbild visas

 • Kontrollera att datorn är på.
 • Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
 • Kontrollera att bildskärmskablarna har anslutits till datorn som de ska.
 • Kontrollera att DVI- eller Mini DisplayPort-skärmkabeln är ordentligt ansluten.
 • Kontrollera att datorn inte är i viloläge.
 • Kontrollera att ljusstyrkan är rätt inställd. Reglaget för ljusstyrka finns under bildskärmens högra framkant.
 • Leta efter och installera alla tillgängliga programuppdateringar. Programuppdateringar kan lösa många vanliga problem.

Om bildskärmens nätsladd är ansluten till ett jordat vägg- eller grenuttag kontrollerar du att det finns ström i uttaget. Du kan undersöka uttaget genom att ansluta en annan apparat som du vet fungerar, till exempel en lampa eller en radio. 

Det går inte att justera volymen för bildskärmens inbyggda högtalare

 • Kontrollera att bildskärmens USB-kabel är ordentligt ansluten till datorn.
 • Kontrollera om det finns några tillgängliga programuppdateringar. Programuppdateringar kan krävas för att uppnå fullständig funktionalitet.

Suddig bild på skärmen

Ändra bildskärmens upplösning i inställningarna för Bildskärmar. För bästa klarhet ska du välja den ursprungliga upplösningen för bildskärmen. Den ursprungliga upplösningen är vanligtvis densamma som den högsta upplösningen i inställningarna. Andra upplösningar anpassas för skärmstorleken, vilket kan ge suddig skärmbild.

Inga färger visas på bildskärmen eller också ser färgerna felaktiga ut

 • Kontrollera att bildskärmskablarna är ordentligt anslutna till rätt portar på datorn.
 • Kalibrera bildskärmen med hjälp av dess kontrollpanel. Mer information om visningsfärger och bildskärmen finns i Mac Hjälp.
 • Öppna kontrollpanelen och kontrollera om bildskärmen är konfigurerad för visning av gråtoner. Mer information om visningsfärger och bildskärmen finns i Mac Hjälp.

Skrivbordssymboler flyttas efter att bildskärmsupplösningen har ändrats

När du ändrar bildskärmsupplösningen påverkas visningen av information på bildskärmen, särskilt när du ändrar till en lägre upplösning. När du har ändrat skärmupplösningen kanske symbolerna flyttas automatiskt av operativsystemet.

Ändringar som gjorts i inställningarna för Bildskärmar visas inte på bildskärmen

Varje bildskärm som är ansluten till datorn har egna inställningar för Bildskärmar. Använd inställningspanelen som visas på bildskärmen som du vill göra ändringar på.

Ingenting visas på bildskärmen när du trycker på knappen för ljusstyrka eller så visas inga alternativ för strömläge på bildskärmens kontrollpanel

 • Kontrollera att bildskärmskabelns USB-kontakt är ansluten till USB-porten på datorn. En USB-anslutning krävs för vissa av funktionerna i bildskärmens programvara.
 • Kontrollera att samtliga programuppdateringar har installerats.
Publiceringsdatum: