Få hjälp med den direktmatade SuperDrive-enheten på din Mac-dator

Följ instruktionerna nedan om du vill ha hjälp med att installera eller använda Apple USB SuperDrive, MacBook Air SuperDrive eller en inbyggd SuperDrive.

Det går att läsa optiska medier som CD- eller DVD-skivor på Apple-datorer utan en inbyggd optisk enhet genom att ansluta till en extern Apple USB SuperDrive- eller MacBook Air SuperDrive-enhet. Apple USB SuperDrive har en något längre kabel (340 mm) än MacBook Air SuperDrive, som har en 250 mm lång kabel. Båda SuperDrive-enheterna är funktionsmässigt likvärdiga.

Äldre modeller av MacBook-, MacBook Pro-, iMac-, Mac Pro- och Mac mini-datorer har en inbyggd SuperDrive. SuperDrive har en direktmatningsfunktion, vilket innebär att skivan ”dras in” i enheten i stället för att användaren placerar skivan i ett inmatningsfack som sedan skjuts in. På äldre Mac Pro-modeller används ett inmatningsfack.

Första stegen

 1. Kontrollera att Apple USB SuperDrive är plant placerad på en yta med den silverfärgade sidan vänd uppåt (som på bilden nedan). Om SuperDrive-enheten är vänd upp och ned fungerar inte skivläsningen.

  Rätt: aluminiumsidan vänd uppåt

  Fel: Apple-logotypen ska vara vänd nedåt

  Obs! Eftersom USB-porten på externa bildskärmar kanske inte får ström när datorn startas ansluter du enheten direkt till någon av USB-portarna på Apple-datorn om du behöver använda SuperDrive som startenhet. Anslut SuperDrive-enheten direkt till bildskärmen när du inte längre behöver starta datorn från SuperDrive-enheten.

 2. Apple USB SuperDrive och MacBook Air SuperDrive är utformade särskilt för användning med Mac-datorer som saknar en inbyggd optisk enhet. Anslut SuperDrive-enheten direkt till datorns USB-port. Använd inte en USB-hubb.
 3. Du kan också ansluta SuperDrive-enheten till någon av USB-portarna på en Apple LED Cinema Display (24 tum, sent 2008), en Apple LED Cinema Display (27 tum) eller en Apple Thunderbolt Display.
 4. Tunga föremål får inte placeras på enheten, som inte heller får placeras under eller på datorn.
 5. Om det uppstår problem när du använder en SuperDrive-enhet med Microsoft Windows provar du att starta datorn när enheten redan är inkopplad.

Kontrollera skivan

Innan du börjar felsökningen kontrollerar du att skivan du använder fungerar med datorn. Om du matar in en skiva som har en annan form eller storlek än den som är standard i en enhet som den inte är avsedd för, kan enheten skadas och bli obrukbar. Användning av sådana skivor stöds inte och skador som uppstått därav täcks inte av Apples garanti eller eventuellt serviceavtal. De direktmatade skivenheterna som används i Apple-datorer fungerar endast med 120 mm runda standardskivor.

120 mm rund standardskiva:

Exempel på skivor i icke-standardformer som inte stöds:Specifik felsökning

Här följer olika symtom som kan visa sig. Följ anvisningarna för att ta reda på om problemet beror på enheten eller skivan. Undersök skivorna innan du använder dem. Kontrollera att de inte är spruckna, repade eller skadade på något annat sätt. Undersök även skivans inre ring som ska vara slät och utan hack. En skiva med fysiska skador kan fastna i skivenheten eller skada den.

Skivorna tas inte emot

 1. Kontrollera alltid att skivan är plan. Du kan kontrollera detta genom att lägga den upp och ner på en plan yta. Om skivan är böjd vid någon kant eller i mitten ska du inte använda den, eftersom den kan fastna i enheten. Använd inte skivor där något är påklistrat eller hänger i kanten (till exempel ”borstande” skivor eller rengöringsskivor).
 2. Om enheten krånglar när du sätter i en skiva, eller om den stannar halvvägs, undersöker du om skivan har etiketter som kan förhindra korrekt inmatning. Om det inte finns etiketter som blockerar provar du att sätta i skivan ytterligare några gånger.
 3. Prova med en annan skiva, så att du kan kontrollera om problemet orsakas av själva skivan.
 4. Se till att du skjuter in skivan tillräckligt långt så att enhetens mekanism aktiveras. Skivan måste tryckas in nästan hela vägen innan indragningsmekanismen aktiveras. Om du inte sätter in skivan så långt som det behövs, trycker mekanismen tillbaka skivan utåt.
 5. Vänta en eller ett par sekunder när skivan är helt intryckt i enheten.
 6. Nollställ systemhanteraren SMC (System Management Controller).
 7. Om skivorna fortfarande inte tas emot i enheten kan du kontakta Apple, en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik.

Skivorna tas emot men fungerar inte, eller så matas de ut automatiskt

 1. Kontrollera att enheten inte är vänd upp och ned. Aluminiumhöljet ska vara vänt uppåt, som i avsnitt 1.
 2. Se till att det inte finns repor eller smuts på skivans yta, eftersom sådana problem kan förhindra att skivan visas på skrivbordet.
 3. Anslut MacBook Air SuperDrive direkt till datorns USB-port istället för en USB-hubb.
 4. Nollställ systemhanteraren SMC (System Management Controller).
 5. Kontrollera att enheten är avsedd för den typ av skiva som du använder. Med hjälp av Systeminformation kan du få ytterligare information angående vilka skivtyper som stöds på din dator.
  • OS X Snow Leopard 10.6 eller tidigare: Öppna Apple Systeminformation genom att välja Om den här datorn på Apple-menyn (). Sedan klickar du på Mer information.
  • OS X Lion 10.7 och senare: Klicka på Apple-menyn () och håll sedan ner alternativtangenten. Välj Systeminformation på menyn.
 6. Om skivan fortfarande inte känns igen kan du kontakta Apple, en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik.

Skivorna matas inte ut eller så matas de ut långsamt

 1. Om skivorna matas ut sakta eller om enheten verkar krångla provar du att mata in och ut en skiva flera gånger. Undersök om det finns etiketter eller annat material på skivan, vilket kan öka skivans tjocklek. Ta om möjligt bort eventuella etiketter.
 2. Prova att använda tangentbordets utmatningsknapp om skivan inte matas ut. På vissa äldre tangentbord används tangenten F12 för utmatning av skivor.
 3. Om skivan inte matas ut provar du att dra skivsymbolen till papperskorgen.
 4. Om skivan fortfarande inte matas ut provar du att hålla ner styrplattans knapp eller musknappen när du har startat om datorn. SuperDrive-enheten bör göra ett utmatningsförsök.
 5. Om skivan fortfarande inte matas ut nollställer du systemhanteraren SMC (System Management Controller) och provar med steg 1–4 igen.
 6. Om skivan fortfarande inte matas ut kan du kontakta Apple, en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik för ytterligare assistans.

Enheten avger oljud eller vibrationer

 1. Eftersom den optiska enheten roterar skivan med hög hastighet är visst ljud och mindre vibrationer att förvänta.
 2. Prova att mata in och ut en skiva flera gånger om du anser att enheten väsnas mer än väntat när du matar in eller ut skivor.
 3. Prova andra skivor för att ta reda på om problemet beror på en enskild skiva snarare än själva enheten. Om en skivas vikt är ojämnt fördelad, till exempel om det finns en etikett på den, kan skivan orsaka extra oljud och vibrationer när den snurrar i enheten.
 4. Nollställ systemhanteraren SMC (System Management Controller).
 5. Vibrationer som orsakas av att den optiska enheten används kan förvärras om du använder datorn på en yta som inte är hård och plan. Se till att alla plastfötter på datorn sitter på plats, annars kan datorn stå ojämnt.
 6. Kom ihåg att enheten endast är avsedd att användas vågrätt och att ljudet kan bli högre om den lutar. Det kan hända att skivan kommer i obalans om du lyfter upp datorn medan en skiva läses i enheten. Eventuella skador som uppstår på enheten eller skivan som resultat av användning i lutande läge täcks ej av produktgarantin.
 7. Visst oljud och vibrationer är att vänta, men om du misstänker att oljudet och vibrationerna från enheten är onormala kan du kontakta Apple, en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik för ytterligare felsökning, utvärdering och information om servicemöjligheter.

Skivor med repor

Om skivorna repas i enheten kontaktar du Apple, en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik för ytterligare felsökning, utvärdering eller service.

Läs mer

 • Du kan använda SuperDrive med Mac mini (sent 2009) och senare, MacBook Pro med Retina-skärm, MacBook Air, iMac (sent 2012) och senare samt Mac Pro (sent 2013). Lägg märke till att dessa modeller inte har någon utmatningsknapp för utmatning av skivor. När du vill mata ut en skiva kan du kontrollklicka eller högerklicka på skivsymbolen och välja Mata ut i den meny som visas. Du kan även dra skivsymbolen till papperskorgen.
 • När du vill få åtkomst till en CD eller DVD i en annan dators optiska diskenhet kan du använda CD- eller DVD-delning på datorer som inte har en optisk diskenhet eller Apple USB SuperDrive.

Läs kompatibilitetslistan för Mac-datorer och Apple USB SuperDrive eller MacBook Air SuperDrive.

Publiceringsdatum: