Ta reda på om Bonjour för Windows har installerats korrekt

När du har installerat Bonjour för Windows kan du kontrollera om programmet är igång och fungerar korrekt med någon av följande metoder.

Kontrollera verktygsfältet i Internet Explorer

 1. Starta Internet Explorer.
 2. Du bör se Bonjour-symbolen (en virvlande symbol) i webbläsarens verktygsfält. Om det inte finns en Bonjour-symbol betyder det att programmet inte har installerats på datorn (se ”Avinstallera och ominstallera” nedan).
 3. Om symbolen finns i verktygsfältet klickar du på den. Då visas ett fönster med en lista över Bonjour-tjänster som är tillgängliga i nätverket. Om du ser det här fönstret betyder det att programmet fungerar normalt.

Om Bonjour slutar fungera så är det enklaste sättet att få det att fungera igen att avinstallera och ominstallera programmet (se nedan).

Välj en meny i Explorer-fältet

Om Internet Explorers fönster inte innehåller ett verktygsfält där du kan kontrollera om Bonjour-symbolen finns med (verktygsfältet kan vara inaktiverat på vissa datorer) kontrollerar du Explorer-fältets undermeny. Du kan duplicera verktygsfältssymbolens funktion med Bonjour-menyobjektet. Så här hittar du det:

 1. Klicka på Visa-menyn och peka på Explorer-fältet.
 2. Om programmet är installerat bör du se en undermeny där Bonjour listas som ett menyobjekt.
 3. Klicka på Bonjour så visas en webbläsarpanel till vänster med en lista över Bonjour-tjänster som är tillgängliga i nätverket.

Avinstallera och ominstallera

Om inget av objekten som beskrivs ovan är tillgängliga efter att du installerat Bonjour försöker du avinstallera och ominstallera programmet.

 1. Öppna Kontrollpanelen och klicka på Lägg till eller ta bort program.
 2. Välj Bonjour från listan.
 3. Klicka på Ändra/ta bort.
 4. Välj Ta bort och följ instruktionerna på skärmen.
 5. Ominstallera Bonjour för Windows från Apples webbplats eller från det medium på vilket du fick det.
Publiceringsdatum: