Om ett e-postmeddelande innehåller bilagan winmail.dat

Du kan använda ett tredjepartsverktyg för att öppna bilagan.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Meddelanden som skickats från tidigare versioner av Microsofts e-postprogram, till exempel Outlook eller Microsoft Exchange, kan innehålla en bilaga med winmail.dat i namnet. Filen visas inte i avsändarens program, men den visas i Mail. I andra e-postprogram kan den visas som ett MIME-avsnitt med namnet application/ms-tnef. Det händer när avsändarens e-postprogram använder Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF).

Filen winmail.dat kanske inte innehåller någon användbar information, men kan också innehålla ett dokument eller annan fil.

Följ dessa steg för att öppna en winmail.dat-fil på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac:

  1. Öppna meddelandet i Mail.
  2. Tryck och håll ned på bilagan winmail.dat. På Mac väljer du istället Arkiv > Spara bilagor för att spara filen winmail.dat.
  3. Öppna filen med en tredjepartsläsare för winmail.dat. Du hittar dessa typer av läsare i App Store.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: