iCloud: Om e-postadresser på @icloud.com, @me.com, och @mac.com

Beroende på när du skapade ditt iCloud-konto, kan det hända att e-postadresser och alias för iCloud slutar med domänerna @icloud.com, @me.com eller @mac.com. Läs mer om hur sådana e-postadresser utfärdas.

Se över scenarierna nedan och ta reda på vad som gäller för dig:

  • Om du skapade ett iCloud-konto den 19 september 2012 eller senare, slutar din e-postadress på @icloud.com. Läs mer om e-postadresser av typen @icloud.com.
  • Om du skapade ett iCloud-konto före 19 september 2012 eller flyttade till iCloud med ett aktivt MobileMe-konto före 1 augusti 2012 har du både @me.com och @icloud.com e-postadresser.
  • Om du hade en fungerande @mac.com e-postadress 9 juli 2008, sett till att MobileMe-kontot varit aktivt, och flyttat till iCloud före 1 augusti 2012, kan du använda @icloud.com, @me.com och @mac.com e-postadresser med iCloud-kontot.

I vart och ett av fallen kan du logga in på iCloud antingen med din @icloud.com e-postadress eller med det Apple-ID som du använder med ditt iCloud-konto.

Om du har skapat en eller fler e-postalias för ditt konto bör du tänka på följande:

  • Du kan ändra eller ta bort ett e-postalias, men om du tar bort ett @mac.com eller @me.com e-postalias kan du inte lägga till det igen på ditt iCloud-konto.
  • Du kan inte logga in på iCloud.com med ett e-postalias. Logga in med din @icloud.com e-postadress eller det Apple-ID som du använder med ditt iCloud-konto.
Publiceringsdatum: