Skriva ut till en AirPort-basstation från Windows XP

Läs mer om att skriva ut till en AirPort-basstation från Microsoft Windows XP.

Innan du börjar:

  • Hämta och installera Bonjour för Windows.
  • Du ska även installera de senaste drivrutinerna från skrivartillverkarens webbplats.

Om du använder Microsoft Windows XP SP3 eller senare kan du skriva ut till en USB-skrivare som är ansluten till en AirPort-basstation.

Gör så här:

  1. Starta Bonjour-skrivarguiden för Windows XP genom att välja Start > Alla program > Bonjour > Bonjour-skrivarguiden från Start-menyn.
  2. Klicka på Nästa.
  3. Välj skrivare.
  4. Välj skrivardrivrutin.
  5. Klicka på Slutför.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: