Så här installerar du och tar bort typsnitt på din Mac-dator

Din Mac-dator levereras med många inbyggda typsnitt. Du kan även hämta och installera fler från Apple och andra källor. Om du inte vill att ett typsnitt ska visas i dina program kan du avaktivera eller ta bort det.

Installera typsnitt

Dubbelklicka på typsnittet i Finder och klicka sedan på Installera typsnitt i fönstret för förhandsvisning av typsnitt som öppnas. När din Mac-dator har validerat typsnittet och öppnar programmet Typsnittsbok är typsnittet installerat och kan användas.

Du kan använda Inställningar i Typsnittsbok för att ange standardinstallationsplatsen vilken avgör om de typsnitt du lägger till blir tillgängliga för alla användarkonton på din Mac-dator.

Typsnitt som är utgråade i Typsnittsbok är antingen avaktiverade (”Av”) eller är extra typsnitt som kan hämtas från Apple. Hämta typsnittet genom att markera det och välja Redigera > Hämta.

Avaktivera typsnitt

Du kan avaktivera alla typsnitt som inte krävs av din Mac-dator. Markera typsnittet i Typsnittsbok och välj sedan Redigera > Avaktivera. Typsnittet är fortfarande installerat men visas inte i programmens typsnittsmenyer. Det står ”Av” bredvid typsnittsnamnet i Typsnittsbok om det är avaktiverat.

Ta bort typsnitt

Du kan ta bort alla typsnitt som inte krävs av din Mac-dator. Markera typsnittet i Typsnittsbok och välj sedan Arkiv > Ta bort. Typsnittsbok flyttar typsnittet till Papperskorgen.

Läs mer

macOS har stöd för typsnitten TrueType (.ttf), Variable TrueType (.ttf), TrueType Collection (.ttc), OpenType (.otf) och OpenType Collection (.ttc). macOS Mojave har också stöd för OpenType-SVG-typsnitt.

Äldre TrueType-typsnitt och PostScript Type 1 LWFN-typsnitt kanske fungerar men rekommenderas inte.

Publiceringsdatum: