Så här installerar du och tar bort typsnitt på din Mac-dator

Din Mac-dator levereras med många inbyggda typsnitt. Du kan även hämta och installera fler från Apple och andra källor. Om du inte vill att ett typsnitt ska visas i dina program kan du avaktivera eller ta bort det.

Installera typsnitt

Dubbelklicka på typsnittet i Finder och klicka sedan på Installera typsnitt i fönstret för förhandsvisning av typsnitt som öppnas. När din Mac-dator har validerat typsnittet och öppnar programmet Typsnittsbok är typsnittet installerat och kan användas.

Du kan använda Inställningar i Typsnittsbok för att ange standardinstallationsplats vilket avgör om de typsnitt du lägger till är tillgängliga för alla användarkonton på din Mac-dator.

Typsnitt som är utgråade i Typsnittsbok är antingen avaktiverade (”Av”) eller är extra typsnitt som kan hämtas från Apple. Hämta typsnittet genom att markera det och välja Redigera > Hämta.

Avaktivera typsnitt

Du kan avaktivera alla typsnitt som inte krävs av din Mac-dator. Markera typsnittet i Typsnittsbok och välj sedan Redigera > Avaktivera. Typsnittet är fortfarande installerat men visas inte i programmens typsnittsmenyer. Det står ”Av” bredvid typsnittsnamnet i Typsnittsbok om det är avaktiverat.

Ta bort typsnitt

Du kan ta bort alla typsnitt som inte krävs av din Mac-dator. Markera typsnittet i Typsnittsbok och välj sedan Arkiv > Ta bort. Typsnittsbok flyttar typsnittet till Papperskorgen.

Publiceringsdatum: