Grundläggande om Mac: iCal (OS X Lion och tidigare)

iCal i Mac OS X har de verktyg som behövs för att hålla koll på scheman, möten, födelsedagar, påminnelser och andra viktiga händelser. Läs om hur du ställer in de olika händelserna i iCal, abonnerar på andra personers kalendrar och ställer in ditt iCloud-konto i iCal.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Dina kalendrar, och även de kalendrar som du abonnerar på, visas i iCals kalenderlista.

iCal-fönster

 

Använda iCal

Öppna iCal från Dock eller i programmappen. Veckovyn visas i huvudfönstret. Du kan ändra kalendervyn genom att klicka på någon av flikarna Dag, Vecka, Månad eller År längst upp i kalendern.

Lär dig mer om vad du kan göra med iCal.

Skapa nya kalendrar

Om du vill skapa en ny kalender väljer du Ny kalender från menyn Arkiv. Skriv sedan namnet på kalendern i textfältet. Om du exempelvis har barn kanske du vill skapa en separat kalender för vart och ett av barnen.

Schemalägga en aktivitet i en kalender

 1. Klicka på och håll ner lägga till-knappen (+) längst upp i kalendern och välj sedan en kalender.
 2. Ange ett namn, datum och varaktighet för en händelse och tryck sedan på returtangenten. Exempelvis kan du ange ”Födelsedagsfest den 11 juni klockan 19” och sedan trycka på returtangenten.
 3. Händelsen placeras in i kalendern utifrån det datum och den tid du angivit. Du kan ändra eller lägga till andra alternativ till händelsen (exempelvis kan du ställa in alternativ för repetition av händelsen, ställa in larm för händelsen, bjuda in andra till händelsen och mycket annat). Gör dina ändringar för händelsen och klicka på Klar.
 4. Det går även att lägga till en händelse genom att dra den över datumet och tiden när du vill lägga till en händelse. Händelsen börjar med namnet Ny händelse.
  Om händelsen ska registreras på ett datum som inte syns i kalendern kan du klicka på vänster- och högerpilarna längst upp i fönstret eller välja Gå till datum eller Nästa eller Föregående via menyn Innehåll.
 5. Dubbelklicka på texten Ny händelse om du vill ändra namnet på händelsen. Ge den ett unikt namn, såsom ”tandläkarbesök”, ”repa med bandet” eller ”födelsedagsfest”.
 6. Om du vill välja att lägga till platsen kan du klicka på texten Plats och därefter ange var händelsen kommer att ske.
 7. Klicka på fälten för timme, minut och tid på dagen bredvid ”från” och ”till” och lägg in tiderna då händelserna startar och slutar.
 8. Om du schemalägger en återkommande händelse, såsom en händelse som sker en gång i veckan, kan du välja ett intervall från popupmenyn Upprepa.
 9. Om du vill ändra kalender där händelsen ska visas använder du popup-menyn Kalender.
 10. Om du vill bli påmind om kommande händelser väljer du önskad meddelandetyp i popup-menyn ”larm”.
 11. Om du vill visa vem som ska delta klickar du på Bjud in deltagare bredvid ”deltagare” och sedan skriver du en deltagarlista.
 12. Klicka på Klar när du är färdig. Om du vill ändra alternativen för händelsen dubbelklickar du på den och klickar sedan på Redigera.

Tips! Om du har flyttat kalendern till ett annat datum kan du snabbt komma tillbaka till dagens datum genom att trycka kommando-T eller välja Innehåll > Gå till idag.

Skapa påminnelser

Om du vill skapa påminnelser väljer du Ny påminnelse från menyn Arkiv. Påminnelsefönstret visas till höger. Ange informationen för påminnelsen och upprepa för andra påminnelser.

Du kan även lägga till en påminnelselista för olika delar av livet (arbete, hemma, skola och så vidare) eller för alla uppgifter du arbetar med. Det påminner om de olika kalendrar som du kan skapa i iCal. Om du vill skapa en ny påminnelselista väljer du Ny påminnelselista från menyn Arkiv. Ange sedan ett namn på påminnelselistan och tryck på returtangenten.

Påminnelselistor som du skapar visas i popuplistan Påminnelser. I popuplistan Påminnelser väljer du om du vill visa eller dölja enskilda påminnelselistor. Visa eller dölj en påminnelselista genom att klicka på Påminnelser längst upp i påminnelselistan och avmarkera påminnelselistan från popupmenyn.

Publicera kalendern

Om du vill göra kalendern tillgänglig för andra väljer du Publicera i menyn Kalender. Skriv ett namn i fältet överst i dialogrutan som öppnas, välj sedan om listan ska publiceras på din egen server i popupmenyn Publicera och välj därefter de övriga alternativen och klicka slutligen på Publicera.

När iCal är klar med publiceringen visas webbadressen till kalendern i en dialogruta. Se till att anteckna informationen.

Ställa in ditt iCloud-kalenderkonto för användning med iCal

iCloud medföljer OS X Lion och iOS 5 kostnadsfritt. När du registrerar dig för ett kostnadsfritt iCloud-konto kan du pusha kalenderuppdateringar till dina enheter, dela din iCloud-kalender och använda webbkalendrar i iCloud.

Om du har ett iCloud-konto och OS X Lion 10.7.5 eller senare kan du komma åt och hantera dina iCloud-kalendrar med hjälp av iCal. Om du har ställt in tjänsten för iCloud Kalender på flera enheter och datorer, hålls din iCloud-kalender och din påminnelseinformation aktuell på varje enhet och dator.

Ställ in ditt iCloud-kalenderkonto på ett av följande sätt.

 • I Systeminställningar:
  1. Klicka på iCloud.
  2. Logga in på iCloud.
  3. Är detta första gången du loggar in med denna enhet, tillfrågas du om du vill använda iCloud till kontakter, kalendrar och bokmärken. Kontrollera att denna ruta är markerad (kryssad) och klicka sedan på Nästa.
  4. Om du har loggat in på iCloud tidigare visas en lista med iCloud-tjänster. Markera kryssrutan intill Kalendrar. Dina iCloud-kalenderhändelser visas nu i iCal.
 • I iCal:
  1. Välj iCal > Inställningar.
  2. Klicka på Konton.
  3. Lägg till ett nytt konto genom att klicka på knappen Lägg till (+) i det nedre vänstra hörnet.
  4. Välj iCloud som Kontotyp.
  5. Ange din iCloud-e-postadress och lösenord och klicka sedan på Skapa. Dina iCloud-kalenderhändelser visas nu i iCal.

iCal hittar alla kalenderkonton som är associerade med den e-postadress som du angivit.

Ställa in ditt CalDAV-kalenderkonto i iCal

Om du har ett CalDAV-konto, exempelvis via ditt arbete, kan du ställa in det kontot i iCal.

 1. Välj iCal > Inställningar och klicka på Konton.
 2. Lägg till ett nytt konto genom att klicka på knappen Lägg till (+) i det nedre vänstra hörnet.
 3. Ange den e-postadress och det lösenord som du fått av serveradministratören och klicka sedan på Skapa.

Ställa in ditt Exchange-kalenderkonto i iCal

Om du har ett Exchange-konto, exempelvis via ditt arbete, kan du ställa in det kontot i iCal. Obs! Ditt kalenderkonto måste finnas på en Microsoft Exchange Server 2007 med Service Pack 1 eller senare.

 1. Välj iCal > Inställningar och klicka på Konton.
 2. Lägg till ett nytt konto genom att klicka på knappen Lägg till (+) i det nedre vänstra hörnet.
 3. Ange den e-postadress och det lösenord som du fått av serveradministratören och klicka sedan på Skapa.

Prenumerera på andra kalendrar

Med iCal kan du abonnera på någons publicerade kalender, exempelvis en familjemedlems, dina arbetskamraters eller en offentligt publicerad iCal-kalender.

Har du ett iCloud-konto inställt i iCal går det att välja att lägga till den abonnerade kalendern till det kontot. Det går sedan att visa den abonnerade kalendern i iCal och i kalenderprogrammet på enheter med iOS 5 eller senare som konfigurerats för iCloud. Detta fungerar utan att omabonnera kalendern.

 1. I iCal väljer du Kalender > Prenumerera.
 2. Ange webbadressen för kalendern som du vill abonnera på och klicka sedan på Prenumerera.
 3. Skriv in ett namn på kalendern i namnfältet och välj en färg för kalendern från popupmenyn.
  • Har du ett iCloud-konto går det att välja om du vill att kalendern ska finnas på din Mac eller på ditt iCloud-konto. Om du vill visa en abonnerad kalender i iCal och i kalenderprogrammet på enheter med iOS 5 eller senare utan att abonnera om kalendern väljer du ditt iCloud-konto.
  • Om du vill ta emot påminnelser eller bilagor eller få larm i anslutning till kalendern avmarkerar du motsvarande Ta bort-kryssrutor.
  • Om du vill att iCal ska uppdatera ditt exemplar av kalendern vid ändringar som publiceras på internet ska du välja uppdateringsfrekvens i popupmenyn Autouppdatering.
 4. Klicka på OK.

Kalendern du prenumererar på visas i popuplistan Kalendrar under rubriken Prenumerationer. Vill du ändra i kalendern klickar du på Kalendrar, markerar kalendern och väljer sedan Redigera > Visa info.

Obs!

 • Abonnemang som manuellt läggs till på iOS-enheter pushas inte till iCloud. Du måste abonnera på kalendrar med iCal på OS X om du vill pusha dessa abonnemang till andra enheter och datorer.
 • icloud.com och Microsoft Outlook visar inte abonnerade kalendrar som pushats till iCloud.

Läs mer om hur du använder iCloud med kalenderprenumerationer.

Synkronisera dina kalendrar med iPhone, iPod eller iPad

Med abonnemang på iCloud går det att automatiskt synkronisera dina kalendrar på flera datorer och enheter inklusive iPhone, iPod touch och iPad. Om du inte har något abonnemang på iCloud kan du synkronisera med iPhone, iPod touch och iPad med hjälp av iTunes. Du kan även använda iTunes till att synkronisera med en iPod classic, iPod nano eller iPod mini. Läs följande artiklar om du vill ha mer information:

Dela dina kalendrar med iPhone, iPod eller iPad

Det går att dela en kalender med andra så att de kan visa eller redigera den med iCloud Kalender,  iCal, Microsoft Outlook, iPhone, iPad, eller iPod touch. Läs iCloud: Dela en kalender eller påminnelselista med andra.

Läs mer

Vill du veta mer om iCal? Titta närmare på den inbyggda iCal-hjälpen på Mac-datorn (i iCal väljer du iCal Hjälp från menyn Hjälp).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: