Använda dvd-spelare för att titta på dvd-filmer på en Mac

Dvd-spelare kan spela upp dvd-skivor eller dvd-filmer som är lagrade på din dator.

Spela upp en dvd

Sätt bara in dvd-skivan i enheten om din Mac har en inbyggd dvd-enhet eller använder en Apple USB SuperDrive. Dvd-spelare öppnas automatiskt.

Använd kontrollerna på skärmen för att styra uppspelning eller tillgång till dvd-menyerna. Övriga funktioner, som undertexter, dold textning och föräldrakontroll, är tillgängliga på menyraden. Du kan även använda mellanslag och andra kortkommandon och gester.

Spela upp en dvd-filmfil som är lagrad på din Mac

Om du har dvd-media lagrat på din Mac:

  1. Använd Spotlight för att hitta och öppna dvd-spelare.
  2. På dvd-spelarens menyrad väljer du Arkiv > Öppna dvd-medium. 
  3. Välj mappen VIDEO_TS som innehåller videon du vill spela upp, och klicka sedan på Öppna.

Läs mer

Publiceringsdatum: