Ansluta Mac-datorn till iPod, iPad, hemmastereo, högtalare eller musikinstrument

Läs om hur du ansluter till och använder Apple-enheter, ljudenheter från tredje part och musikinstrument med Mac-datorn.

Spela upp och strömma musik från Mac, iPod eller iPad

Det finns många olika sätt att spela upp musik från Mac:

 • Använda iTunes  
 • Strömma trådlöst till externa högtalare
 • Använda AirPlay
 • Synka iOS-enheten (inklusive musik) via ett delat trådlöst nätverk

Du kan använda ljudenhet från tredje part för att ansluta högtalare till din Mac. Anslut den med en FireWire-, USB-, Thunderbolt- eller S/PFID-kabel. Installera eventuella drivrutiner för ljudenheten innan du ansluter enheten till Mac-datorn. Se efter i handboken eller gå till tillverkarens webbplats om du inte är säker på om den behöver drivrutiner. Ljudenheter med plug-and-play-funktioner behöver oftast inte mjukvarudrivrutiner för att fungera med Mac. Du behöver installera drivrutiner om:

 • Inget ljud hörs
 • Lamporna blinkar kontinuerligt på ljudenheten
 • Enheten kan inte väljas för inljud (eller utljud) i ljudinställningarna

Ansluta en hemmastereo till Mac-datorn

Om du vill digitalisera dina vinylskivor, din kassettbandssamling eller någon annan ljudkälla kan du ansluta din hemmastereo till datorn. Använd sedan GarageBand för att spela in musiken på din Mac.

Du behöver ett USB- eller FireWire-gränssnitt som har dubbla RCA-ingångar. Om din Mac har en ljudingång kan du använda en 3,5 mm stereominikontakt.

Följ dessa steg för att spela in från hemmastereon till din Mac:

 1. Anslut RCA-kontakterna till stereomottagarens Aux-utgång. På vissa mottagare kan detta även kallas ”Record” eller ”Tape out”.
 2. Anslut den andra änden av kabeln antingen till ljudingången på Mac-datorn eller till ljudgränssnittet som du har anslutit till datorn.
 3. Sätt på hemmastereon.
 4. Se till att stereoanläggningen är inställd på utmatning via Aux.
 5. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Ljud.
 6. Välj fliken Inljud och markera ljudgränssnittet eller ljudlinjeingången In.

Ansluta hörlurar och högtalare

Mac-datorer har inbyggda högtalare, men du kan även ansluta hörlurar eller externa högtalare till datorn. Du behöver inte installera ytterligare mjukvara förutom om du har ett högtalarsystem med surroundljud.

Om du vill använda hörlurar ansluter du hörlurskabeln till hörlurs-/ljudutgångsporten på Mac-datorn. Om hörlurarna har en 6,3 mm stereokontakt ansluter du deras 6,3 mm stereokontakt (hona) till en 3,5 mm stereokontaktadapter.

Anslut dina högtalare till hörlurs-/ljudutgångsporten, USB-porten, FireWire-porten eller den optiska digitala ljudutgångsporten på Mac-datorn. Läs dokumentationen om du vill veta mer om hur du ansluter högtalarsystemet.

Om surroundljud enbart spelas upp på två av högtalarna i en surroundljuduppsättning med fem eller fler högtalare, kan det vara ett tecken på att någon av högtalarna är felaktigt konfigurerad. Alternativt kan det innebära att programmet som används för att spela upp ljud på Mac-datorn inte har stöd för utmatning av surroundljud. För bästa resultat ska du spela upp innehåll med surroundljud med antingen iTunes eller DVD-spelaren på Mac-datorn.

Ansluta ett ljudgränssnitt

Du kan använda ett ljudgränssnitt från tredje part för att spela in dig själv när du sjunger eller spelar ett musikinstrument på Mac-datorn. Du kan även mata ut ljudet från Mac-datorn till professionella högtalare.

Om du vill spela in instrument på Mac-datorn använder du USB-, Thunderbolt- eller FireWire-gränssnitt. Du kan använda kontakter av typen XLR, 6,3 mm, RCA, S/PDIF eller MIDI.

Några exempel på Mac-kompatibla gränssnitt är AlesisApogee DigitalRoland, MOTU och PreSonus.

Det kombinerade FireWire-/USB-gränssnittet (Audio Express av MOTU) har ett inbyggt ljudgränssnitt.

Hämta och installera de senaste drivrutinerna för ditt ljudgränssnitt. Anslut sedan enheten till Mac-datorn och följ dessa steg:

 1. Om du har ett USB-, FireWire- eller Thunderbolt-ljudgränssnitt ansluter du det till rätt port på Mac-datorn.
 2. Om ljudgränssnittet behöver ström ansluter du det. Slå sedan på ljudgränssnittet.
 3. Gå till Apple-menyn () > Systeminställningar och ange att Mac-datorn ska använda ljudgränssnittet som inljud eller utljud.
 4. Klicka på Ljud.
 5. Klicka på fliken Inljud.
 6. Välj ljudgränssnittet i listan. Om gränssnittet inte visas i listan kontrollerar du att du har installerat rätt drivrutin.
 7. Klicka på fliken Utljud.
 8. Välj ljudgränssnittet i listan.

Koppla in gitarr, bas, keyboard eller mikrofon

Om du vill ansluta ett musikinstrument till din Mac använder du en ljudgränssnittsenhet. De har den nödvändiga förstärkningen som krävs för att få upp ljudnivåerna för instrument och mikrofoner.

Om du inte har en kan du ansluta instrumentet till 3,5 mm-ljudingången på Mac-datorn. Använd en adapter för 3,5 mm stereoljudkontakt och 6,3 mm RCA-kontakt för att kunna överbrygga anslutningen från datorn till gitarren, basen eller mikrofonen med en 6,3 mm stereominikontakt. Använd en 6,3 mm stereominikontakt för att ansluta en professionell mikrofon till en XLR-kontakt. Många professionella mikrofoner kräver 48-volts spänning via fantommatning. Om du ansluter dem direkt till datorns ljudingång i datorn kommer de inte att fungera. Använd en adapter för att ansluta den ena änden med 3,5 mm kontakt till datorns ljudingång och den andra änden till mikrofonen. 

Gå till Apple-menyn () > och välj Systeminställningar,  Ljud > fliken Inljud. Kontrollera att Linjeingång för ljudet är inställd på den valda inmatningsenheten.

Använd datorns ljudingångsport som ljudingång genom att gå till Systeminställningar > Ljudingång.

Ansluta keyboard med USB-kontakt

Om du har en MIDI-keyboard behöver du ett ljudgränssnitt som har en MIDI-ingång och -utgång. Annars följer du stegen för att ansluta Mac-datorn till en USB-keyboard eller -kontroll.

 1. Om din keyboard behöver drivrutiner från tredje part installerar du dem. 
 2. Om du uppmanas till det startar du om datorn och ansluter din keyboard till en USB-port på Mac-datorn. 
 3. Gå till Apple-menyn () > Systeminställningar > Ljud > fliken Inljud.
 4. Markera din keyboardkontroll i listan.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: