Ställa in ljudenheter på din Mac eller strömma musik från din Mac

Läs om hur du ansluter ljudenheter, till exempel högtalare, till din Mac och hur du strömmar musik till ljudenheter som inte är anslutna till din Mac.

Ställa in ljudenheter på din Mac

  1. Installera vid behov den mjukvara som medföljer enheterna (exempelvis mjukvarudrivrutiner). Ljudenheter med plug-and-play-funktioner behöver oftast inte mjukvarudrivrutiner för att fungera med Mac. 
  2. Anslut din ljudenhet till din Mac.
  3. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Ljud.
  4. Välj fliken Ljud in och markera ljudgränssnittet eller ljudlinjen In.

Strömma ljud från din Mac

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: