Grundläggande om Mac: Dashboard ger snabbåtkomst till ofta använd information

Dashboard ger en snabb överblick över information som du använder varje dag – väderleksrapporter, snabbanteckningar, kalkylator och mycket annat.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

dashboard-symbol

Dashboard ger tillgång till många roliga och användbara miniprogram som kallas widgetar. OS X innehåller widgetar för en del Mac-program som används mycket ofta, till exempel Kontakter och Kalender. De här widgetarna ger snabbåtkomst till kontakter och händelser utan att du ens behöver öppna programmet. Du kan lägga till fler widgetar i Dashboard, men också skapa egna.

Arbeta med Dashboard och widgetar

Så här öppnar du Dashboard:

 • Klicka på Dashboard-symbolen i Dock eller öppna det från mappen Program.
 • Om Dashboard ställts in i ett eget utrymme sveper du från höger till vänster över styrplattan med två fingrar. 
 • Gå till Mission Control. Gå till utrymmet Dashboard genom att välja det.

När Dashboard är aktivt bör en del widgetar visas, till exempel Världsklocka eller Kalkylator. Du kan flytta de här widgetarna till valfri plats genom att dra dem med pekaren.

Dashboard med widgetar

Aktivera en widget genom att markera den. Det innebär att så fort som du klickar på exempelvis widgeten Ordlista kan du skriva ett ord i sökfältet. Klicka på widgeten Kom-ihåg-lappar om du vill göra en anteckning. 

Lägga till widgetar i Dashboard

Visa alla widgetar på Mac-datorn genom att klicka på plustecknet (+) längst ned till vänster på skärmen. Då öppnas widgetfältet. Här visas alla widgetar som är installerade på Mac-datorn.

Knappen Lägg till widget

Om du vill lägga till en widget i Dashboard klickar du på en symbol i widgetfältet. Du kan även börja skriva namnet på widgeten i sökfältet och klicka på den om du vill lägga till den i Dashboard. Du kan också lägga till mer än en kopia av samma widget. Det kan vara användbart om du måste hålla reda på olika tidszoner eller vill skapa flera Kom-ihåg-lappar.

Hämta och installera fler widgetar genom att klicka på knappen Fler widgetar. Då kommer du till hämtningssidan för Apple Dashboard.

Skapa egna widgetar

Med hjälp av Safari kan du skapa en egen widget från en funktion på en webbplats. Du kanske till exempel vill hålla reda på status för en beställning på en webbplats:

 1. Gå till webbplatsen med Safari.
 2. Välj Arkiv > Öppna i Dashboard.
 3. Markera området som du vill använda som underlag för din widget.
 4. Klicka på Lägg till längst upp i Safari-fönstret. 

Ta bort widgetar

Ta bort en widget från Dashboard genom att klicka på knappen Ta bort (–) längst ned till vänster i Dashboard. Klicka därefter på den oönskade widgetens stängningsknapp (X).

Anpassa widgetar

En del widgetar kan anpassas så att de visar den information som är mest relevant för dig. Du kan till exempel lägga till eller ta bort dina favoritaktier från widgeten Aktier eller välja en tidszon eller ort i widgeten Världsklocka.

Titta efter en informationsknapp (i) när du vill anpassa en widget. Klicka på den här knappen så visas inställningarna:

 1. Öppna Dashboard så som beskrivs ovan.
 2. För muspekaren över var och en av widgetarna. I widgetar som har inställningar eller alternativ som du kan ändra finns en liten informationsknapp (i) i ett av hörnen.
 3. Klicka på informationsknappen så visas de inställningar som du kan ändra.

Avsluta Dashboard

Gör något av följande när du vill avsluta Dashboard:

 • Tryck på Escape-tangenten (Esc).
 • Använd Mission Control eller Programväxlaren när du vill gå till ett annat program.
 • Svep från höger till vänster med två fingrar på styrplattan.

Läs mer

Vill du läsa mer om Dashboard? Använd den inbyggda hjälpen i OS X. I Finder väljer du Mac Hjälp från menyn Hjälp och skriver Dashboard i sökfältet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: