Grundläggande om Mac: Ändra fönster

Du kan anpassa dina fönster på flera sätt. Du kan ändra deras storlek, växla till helskärm, ändra sidofält och verktygsfält och mycket annat.

Fönsterkontroller

De flesta fönster i OS X innehåller en eller flera av de här kontrollerna: stänga, minimera och zooma. De här kontrollerna finns i det övre vänstra hörnet av fönstret.

fönsterkontroller 1

När du håller pekaren över kontrollerna visas en symbol i var och en av dem:

fönsterkontroller 2

Stäng (X)

Stängningsknappen stänger det aktuella öppna fönstret. När du klickar på den här knappen kan du bli ombedd att spara ditt arbete om dokumentet i fönstret inte redan har sparats automatiskt. Det kan också medföra att programmet avslutas om det aktuella fönstret är det sista fönstret som är öppet i det programmet.=

Minimera (–)

Knappen för minimering döljer fönstret genom att placera det i Dock. Klicka en gång på knappen när du vill göra fönstret mindre. Klicka på fönstret i Dock när du vill att det ska visas i full storlek igen.

Zooma (+)

Förstoringsknappen ändrar fönstrets storlek så att det fyller så mycket av det synliga området på skärmen som möjligt. Klicka en gång om du vill att fönstrets storlek ska ändras automatiskt. Klicka en gång till om du vill att fönstret ska visas som förut.

Ändra storlek på ett fönster

Om du vill ändra storleken på ett fönster flyttar du pekaren till fönstrets kant eller till ett av hörnen. Pekarens form ändras som en indikation på att du kan börja ändra fönstrets storlek. Klicka och dra i fönstrets sida eller hörn när du vill ändra storleken.

Du kan också låta ett fönster fylla hela skärmen genom att klicka på knappen för helskärmsläge i det övre högra hörnet av fönstret.

helskärmskontroll

Du kan växla mellan fönster i helskärmsläge genom att använda Programväxlaren eller Mission Control. När du vill avsluta helskärmsvisningen flyttar du pekaren längst upp på skärmen så att menyraden visas. Klicka sedan på helskärmsknappen   igen. 

Gömma fönster

Du kan också gömma och visa alla fönster som är öppna i ett program. Göm ett program genom att välja Göm (Kommando-H) från menyn med samma namn som programmet. Om du till exempel vill gömma alla Safari-fönster väljer du Safari > Göm.

menyn göm

När du vill visa ett program igen växlar du till det genom att välja symbolen för programmet i Dock. Du kan också använda Programväxlaren eller Mission Control.

Fönster-menyn

När du har flera fönster öppna, minimerade eller dolda, finns det en risk att du glömmer var fönstret finns. Det är lätt att hitta det du letar efter från Fönster-menyn. Växla till programmet som fönstret tillhör och välj sedan fönstret du vill se i listan.

fönster-menyn

Det är också lätt att se och växla mellan alla öppna fönster eller alla fönster som bara hör till ett visst program med hjälp av Mission Control.

Om du vill läsa mer om hur du arbetar med fönster väljer du ett ämne i listan nedan.

Sidofält

En del fönster har sidofält, till exempel fönster i Finder och iTunes samt i dialogrutorna Öppna och Spara.

Finder-fönstret med sidofält

Om du vill ändra bredden på sidofältet flyttar du pekaren till dess kant. Sedan klickar och drar du kanten åt vänster eller höger beroende på om du vill att sidofältet ska vara större eller mindre.

Dölj sidofältet genom att välja Innehåll > Göm sidofältet. När du vill visa sidofältet igen väljer du Innehåll > Visa sidofältet.

Du kan också ändra inställningar för sidofältet i Finder respektive Systeminställningar. Valen du gör här påverkar hur sidofältet visas i Finder samt i dialogrutorna Öppna och Spara.

  1. I Finder-menyn väljer du Inställningar för att öppna inställningarna i Finder.
  2. Klicka på Sidofält för att visa inställningarna.
  3. Markera kryssrutan intill objekten som du vill visa i sidofältet i listorna Favoriter, Delat och Enheter.
    Finders inställningsfönster

Om du vill ändra storleken på symbolerna i sidofältet väljer du Apple-menyn > Systeminställningar > Allmänt. Välj ett alternativ från menyn Symbolstorlek i sidofältet.

allmänna systeminställningar

Verktygsfält

I många fönster, till exempel i Safari, Mail och Finder, finns det ett verktygsfält längst upp. Du kan anpassa vilka kommandon som är tillgängliga i verktygsfältet genom att välja Innehåll > Anpassa verktygsfältet.

anpassa verktygsfältet i Finder

Dra och släpp de önskade objekten till verktygsfältet. Om du vill ta bort ett objekt drar du bort det från verktygsfältet. Om du vill ändra ordningen på objekten drar du dem till sina nya platser. Klicka på Klar när du är färdig.

Publiceringsdatum: