Uppdateringar av den fasta programvaran för Intel-baserade Mac-datorer kräver ett GUID-partitionsschema

Uppdateringar av den fasta programvaran installeras inte på en Intel-baserad Mac-dator om datorn använder ett icke-standardiserat partitionsschema, såsom ett fdisk-schema. Felmeddelandet ”oväntat fel inträffade (0); den fasta programvaran uppdaterades inte” kan visas eller så kan datorn starta normalt (efter ett pip om strömbrytaren trycktes ned) när du försöker installera uppdateringen av den fasta programvaran.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Ta reda på partitionsschemat

Med hjälp av Skivverktyg kan du enkelt ta reda på vilket partitionsschema en hårddisk har.

 1. Öppna Skivverktyg:
   
  • Om Mac-datorn startades från en Mac OS X-installationsskiva väljer du Verktyg > Skivverktyg.
  • Om Mac-datorn startades från en Mac OS X-volym öppnar du skivverktyget från mappen Verktyg. Du kommer dit genom att välja Gå > Verktyg.
 2. Markera hårddisken (inte volymen) till vänster i skivverktygsfönstret. Hårddisken visar normalt namnet på tillverkaren, inte "Macintosh HD" eller något namn du väljer.

  Tips! I Skivverktyg visas volymnamnen indragna till vänster i fönstret. Hårddisknamnen är inte indragna.
 3. Klicka för att markera enheten.
 4. Leta reda på raden Partitionsschema längst ned på skärmen. På en Intel-baserad Mac kan du bara installera uppdateringar av den fasta programvaran på en hårddisk med GUID-partitionstabellen.
  Partitionsschema-information

Lösning

Om ditt partitionsschema inte är ett GUID-partitionsschema måste du säkerhetskopiera dina data, ompartitionera disken och ominstallera Mac OS X.

Det här raderar hårddisken och ger dig möjlighet att installera uppdateringen av den fasta programvaran. Viktigt! Säkerhetskopiera dina viktiga data. När du partitionerar en hårddisk raderas alla data på den.

 1. Säkerhetskopiera dina viktiga data. När du partitionerar en hårddisk raderas alla data på den.
 2. Starta från Mac OS X-installationsskivan och välj därefter Verktyg > Skivverktyg.
 3. Markera datorns hårddisk.
 4. Klicka på fliken Partition i skivverktygsfönstret. Om partitionsfliken inte visas bör du kontrollera att du har markerat disken (inte volymen) till vänster i fönstret. Hårddisken visar normalt namnet på tillverkaren, inte "Macintosh HD" eller något namn du väljer.

  Tips! I Skivverktyg visas volymnamnen indragna till vänster i fönstret. Hårddisknamnen är inte indragna.
 5. Välj önskat antal partitioner från popupmenyn Volymschema. Du kan välja 1 partition om du bara vill ha en.
 6. Klicka på Alternativ.

  Obs! På vissa Intel-baserade Mac-datorer visas inte knappen Alternativ på partitionsfliken. Använd fliken Radera och radera hårddisken istället. Partitionsschemat ändras då till standardschemat GUID-partitionsschema. Om du vill kan du sedan skapa ytterligare partitioner via partitionsfliken.

 7. På bladet med partitionsschemat väljer du GUID-partitionstabell.
 8. Klicka på OK.
 9. Gör eventuella andra önskade ändringar under Volyminformation, till exempel partitionsstorlek och namn.
 10. Klicka på knappen Partition för att radera och partitionera hårddisken.
 11. När partitionen har slutförts ominstallerar du Mac OS X på volymen.
 12. Efter ominstallationen av Mac OS X hämtar och installerar du uppdateringen av den fasta programvaran för datorn. Därefter kan du återställa säkerhetskopierade data.

 

Publiceringsdatum: