Mac OS X: Typsnittsplatser och deras funktion

Mac OS X har flera typsnittsmappar. Platsen som du installerar ett typsnitt på avgör vem som kan använda det och när.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Hantera typsnitt med Typsnittsbok

Det rekommenderas att du använder Typsnittsbok (ingår i Mac OS X 10.3 och senare) för att installera, ta bort, visa, organisera, validera, aktivera och inaktivera typsnitt. Detaljerad information finns i Grunderna i Mac: Typsnittsbok.

Se följande avsnitt om du istället vill hantera typsnitt manuellt.
 

Hantera typsnitt manuellt

Obs! Mac OS X har fyra eller fler typsnittsmappar, beroende på mjukvaruversionen och antalet användare. I den här artikeln skiljer vi dem åt med hjälp av sökvägen. Om du vill lära dig mer om sökvägarna kan du läsa: den här artikeln.

Du kan installera typsnitt genom att dubbelklicka på dem och följa uppmaningarna på skärmen i programmet Typsnittsbok eller genom att manuellt kopiera och dra typsnittsfilerna till någon av standardmapparna för typsnitt i Mac OS X.

Mappen som ett typsnitt lagras i avgör vem som kan komma åt och använda typsnittet. Till exempel: Om en användare manuellt installerar ett nytt typsnitt i ~/Bibliotek/Fonts/ är typsnittet endast tillgängligt för den användaren. Om en rot- eller administratörsanvändare installerar samma typsnitt i /Nätverk/Bibliotek/Fonts/ kan alla nätverksanvändare använda det (förutsatt att nätverksadministratören har ställt datorer för den här typen av delning).

Ändringar av typsnitt träder i kraft när ett program öppnas eller en användare loggar in på kontot eller datorn som ändringarna skedde för. Problem med dubblerade typsnitt löses med hjälp av prioriteringsordningen som definierats för de fyra standardmapparna för typsnitt. Prioriteringsordningen från högst till lägst beskrivs nedan.

Obs! Vissa program kräver vissa typsnitt, till exempel de som ingår i iLife och iWork. Om du märker att projekt kopplade till dessa program inte ser ut som du förväntar dig eller om det inte går att öppna programmet efter att du har inaktiverat ett typsnitt provar du att återaktivera det och kontrollerar igen.


Typsnittsplatser

Obs! Tildetecknet (~) motsvarar användarens hemmapp, som kan vara en lokal plats eller en fjärrplats.

Användning av typsnitt Plats för typsnittsmapp
Beskrivning
"Användar" ~/Bibliotek/Fonts/
Alla användare bestämmer själva över typsnitten som är installerade i deras hemmapp. Dessa typsnitt är tillgängliga för användaren när han eller hon är inloggad på datorn. Typsnitt som är installerade här är inte tillgängliga för alla användare på datorn.
”Lokalt” /Bibliotek/Fonts/ Alla lokala användare på datorn kan använda typsnitt som är installerade i den här mappen. Mac OS X behöver inte dessa ytterligare typsnitt för systemets drift. En administratörsanvändare kan ändra innehållet i den här mappen. Det här är den rekommenderade platsen för typsnitt som delas mellan program.
"Nätverk" /Nätverk/Bibliotek/Fonts/ I nätverksmappen lagras typsnitt som delas mellan alla användare i ett lokalt nätverk. Den här funktionen används normalt på nätverksfilservrar, som en nätverksadministratör hanterar.
"System" /System/Bibliotek/Fonts/ I den här mappen finns typsnitt som Mac OS X kräver för systemanvändning och skärmar. De bör inte ändras manuellt eller tas bort.
”Classic” /System/Fonts/ I den här mappen finns typsnitt som används i Classic-miljön (endast Mac OS X 10.4 och tidigare). Om det finns mer än en systemmapp för Mac OS 9.1, används endast typsnitt i mappen System som valts i Classic-panelen i Systeminställningar. Classic-program kan endast komma åt dessa typsnitt och inte sådana som lagras på andra platser. Mac OS X-program kan däremot använda dessa typsnitt, även om Classic-miljön är inaktiverad.
Publiceringsdatum: