FaceTime-kamera: Meddelande ”Din kamera används av ett annat program”

FaceTime-kameran kan användas med ett program i taget. Meddelandet ”Din kamera används av ett annat program” kan visas när du försöker att genomföra ett videosamtal.

Om meddelandet ovan visas följer du dessa steg:

  1. Avsluta alla program som använder FaceTime-kameran. Om du inte vet vilka program som använder FaceTime-kameran avslutar du alla öppna program. Exempel på några (men inte alla) program som kan använda FaceTime-kameran är iChat, iMessage och PhotoBooth. 
  2. Öppna endast ett program och använd FaceTime-kameran.
  3. Om problemet ändå inte går att avhjälpa och du använder en extern kamera kopplar du från anslutningskabeln från datorn och kameran, väntar några sekunder och sätter därefter tillbaka kabeln ordentligt (utan att använda våld) i kameran och datorn.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: