Användningsområden för usb-porten på AirPort Time Capsule, AirPort Extreme, AirPort Express

Usb-porten på en AirPort Time Capsule, AirPort Extreme-basstation eller AirPort Express är avsedd endast för de användningsområden som beskrivs här. Den är inte avsedd för användning med andra usb-enheter, såsom bredbandsmodem, högtalare eller tangentbord.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

AirPort Time Capsule 802.11ac och AirPort Time Capsule 802.11n (1:a–4:e generationen)

  • En usb-hårddisk med egen strömförsörjning
  • En usb-skrivare
  • En usb-hubb som kan användas för att ansluta flera usb-hårddiskar och/eller -skrivare

AirPort Extreme 802.11ac och AirPort Extreme 802.11n (1:a–5:e generationen)

  • En usb-hårddisk med egen strömförsörjning
  • En usb-skrivare
  • En usb-hubb som kan användas för att ansluta flera usb-hårddiskar och/eller -skrivare

AirPort Express 802.11n (2:a generationen) och AirPort Express 802.11n (1:a generationen)

  • En usb-skrivare

Läs mer

Anmärkning för bredbandsmodem

Använd Ethernet om du vill ansluta ett bredbandsmodem, såsom kabel eller DSL. Om din bredbandsleverantör använder usb-modem kontaktar du dem och ber att få en alternativ lösning.

Publiceringsdatum: