Mac OS X: Volym- och filbegränsningar för formatet Mac OS Extended (HFS Plus)

Läs om begränsningar för filer och volymer på hårddiskar som använder formatet Mac OS Extended (HFS Plus) i Mac OS X, inklusive journalförda, krypterade och skiftlägeskänsliga volymer.

Volym- och filbegränsningar i Mac OS X

Maximalt antal volymer (samtliga Mac OS X-versioner)

ingen begränsning

Maximalt antal filer (eller filer och mappar) i en mapp (samtliga Mac OS X-versioner)

upp till 2,1 miljarder (2)

Maximal volym- och filstorlek (Mac OS X 10.0–10.1.5)

2 TB (1)

Maximal volym- och filstorlek (Mac OS X 10.2–10.2.8)

8 TB (1)

Maximal volym- och filstorlek (Mac OS X 10.3–10.5.2)

16 TB (1)

Maximal volym- och filstorlek (Mac OS X 10.5.3 eller senare)

närmare 8 EB (1,3)


Anteckningar

  1. Den teoretiska maximala filstorleken för ett Mac OS Extended-filsystem är miljoner terabyte. I praktiken motsvarar den maximala filstorleken den maximala volymstorleken, förutom en liten mängd diskutrymme som reserveras för filsysteminformation.
  2. Närmare bestämt 2^31, eller 2 147 483 648. Det faktiska antalet filer som kan lagras på en Mac OS Extended-volym (HFS Plus) eller en journalförd HFS+-volym beror dock på volymstorleken eller storleken på filerna. Exempelvis har en 160 GB Mac OS Extended-volym med en förinställd blockstorlek om 4 KB 40 miljoner tillgängliga block. Den här volymen kan lagra upp till 40 miljoner väldigt små filer, men inte två miljarder. En större hårddisk med samma förinställda blockstorlek kan lagra ett proportionellt större antal filer.
  3. 2^63 - 2^31 = 9 223 372 034 707 292 160, vilket motsvarar strax under 8 exabyte (EB). En exabyte motsvarar cirka en miljon terabyte.
Publiceringsdatum: