Använd kommandotolksverktyget kickstart i Apple Remote Desktop

Du kan köra Apple Remote Desktop-kommandon med kickstart utan att starta om fjärrdatorn.

Ange Apple Remote Desktop-inställningar med kickstart. Du kan t.ex. installera, avinstallera, aktivera, ställa in och starta om Apple Remote Desktop-komponenter.

Lär dig styra en Mac med Skärmdelning på distans med kommandotolksverktyget kickstart i macOS Mojave 10.14 och senare versioner.

Kom i gång

Du hittar verktyget kickstart i
/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Skriv kommandona i denna artikel på samma textrad. Det gör inget om texten radbryts medan du skriver. Tryck inte på returtangenten innan du har skrivit hela kommandot.

Du kan få mer information om kommandot kickstart med hjälp av flaggan -help:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Kommandoexempel

Kommandona i denna artikel fungerar med Apple Remote Desktop 3.2 och senare versioner.

Här är kommandon som du kan använda:

 • Starta om ARD-agenten och hjälparen:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -restart -agent
  
 • Slå på Remote Desktop Sharing, ge alla användare åtkomst och aktivera extramenyn:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all -clientopts -setmenuextra -menuextra yes
  
 • Slå på Remote Desktop Sharing och ge angivna användare åtkomst:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -specifiedUsers
  
  Du måste använda alternativen -configure, -access och -privs i ett separat kommando för att ange användarna och deras åtkomstbehörigheter. Detta kommando gäller t.ex. användare med kortnamnet ”teacher” och ”student”. Det ger dem tillstånd att observera (men inte styra) datorn och att skicka textmeddelanden:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users teacher,student -access -on -privs -ControlObserve -ObserveOnly -TextMessages
  
  Till skillnad från andra kickstart-alternativ går det inte att kombinera allowAccessFor-alternativ med andra kickstart-alternativ. Du måste använda det som i de två sista exemplen ovan. Du kan behöva anropa kickstart flera gånger för att slutföra datorinställningen.
 • Ta bort åtkomstbehörigheter från angivna användare (”student” i detta exempel):
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users student -access -off
  
 • Inaktivera ARD-agenten och ta bort åtkomstbehörigheter från alla användare:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off
  
Publiceringsdatum: