Så här importerar du iCal-kalendrar från Microsoft Entourage

Läs om hur du importerar kalendrar till iCal från Microsoft Entourage.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
  1. Öppna iCal.
  2. Välj Importera från Arkiv-menyn.
  3. Klicka på Importera Entourage-data för att aktivera det alternativet.
  4. Klicka på Importera.Tips! Att importera stora kalenderfiler med många återkommande händelser kan ta över en timme. När iCal importerar filen visas markören som en snurrande skiva. Det anger att du ska vänta. När filen har importerats ändras markören till en pekare och du kan använda de andra funktionerna i iCal.

iCal importerar inte helgdagar från Entourage eftersom helgdagsfiler redan ingår i iCal. Entourage-uppgifter importeras som ”att göra”-objekt.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: