Om RAM-felkoder för Självtest vid start på Mac-datorer

Läs om de olika sätten som din Intel-baserade Mac-dator kan visa POST RAM-felkoder.

Intel-baserade Mac-datorer använder en kombination av ljudsignaler och blinkande lysdioder för att ange felkoder för Självtest vid start. En del nyare Mac-modeller använder endast startsignaler för att indikera att något är fel.

Om din Mac inte kan upptäcka RAM-minnet, eller om RAM-minnet som är installerat inte uppfyller specifikationerna, förblir bildskärmen svart men LED-lampan för ström längst fram på datorn (om den finns) blinkar en gång per sekund för att indikera felet. Feltillståndet kan bero på att RAM-minnet är fysiskt skadat eller på att fel typ av RAM-minne har installerats eller att RAM-minnet saknas.

Vissa RAM-minnen ser ut att klara Självtest vid start, men kan ändå inte användas av operativsystemet. I det här fallet visar din Mac en grå bildskärm, du hör tre toner och LED-lampan för ström längst fram på datorn (om den finns) blinkar tre gånger, pausar och upprepar tills datorn stängs av.

Lös dessa problem genom att först sätta tillbaka minnet och testa datorn. Om minnet ändå inte klarar POST-testet kan du försöka med ett annat minne som du vet fungerar på en annan dator, eller ett nytt minne.

Publiceringsdatum: