Om CD-skivan Firmware Restoration (Intel-baserade Mac-datorer)

Den här artikeln innehåller information om CD-skivan Firmware Restoration som medföljer Intel-baserade Mac-datorer.

 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

CD-skivan Firmware Restoration kan återskapa programvaran i en Intel-baserad Macintosh-dator.

Obs! När du återskapa den fasta programvaran återställs vissa av inställningarna på din dator till sina förinställningar.

Du kan endast använda denna CD för att återskapa den fasta programvaran efter en avbruten eller misslyckad uppdatering. Om din dator redan befinner sig i detta tillstånd måste du hämta programvaran och skapa CD-skivan på en annan Macintosh-dator, eller så kan du ta datorn till en Apple Store-butik eller ett Apple-auktoriserat serviceställe för att återskapa programvaran. Denna CD-skiva kan skapas i både PowerPC- och Intel-baserade Mac-datorer, med den fungerar endast med en Intel-baserad Mac.

Obs! Denna CD-skiva kan inte användas för att återställa en Intel-baserad Macintosh-dators programvara till en tidigare version om en lyckad uppdatering redan har utförts.

Hämta korrekt skivavbild för Firmware Restoration

Du kan hämta programvaran för CD-skivan Firmware Restoration från Hämtningsbara filer. Olika datorer använder olika versioner av återskapningsskivan. En tabell på varje hämtningssida identifierar vilken modell som är lämplig för återskapningsskivan. Om du vill se Mac-datorns modellinformation (Modellidentifierare) ska du utföra följande på den dator som du tänker använda CD-skivan med:

 1. Välj Om den här datorn från Apple-menyn.
 2. Klicka på knappen Mer info. Systeminformation öppnas.
 3. Datormodellen visas på panelen Maskinvaruöversikt, som visas först när programmet startas. Det anges på följande sätt: MacBookPro 2,1.
 4. Jämför modellinformationen med listan på hämtningssidan så att du kan välja korrekt skivavbild för Firmware Restoration för att hämta till din dator.

Återskapa den fasta programvaran med CD-skivan Firmware Restoration

När du vill återskapa datorns fasta programvara måste du först skapa en CD-skiva med skivavbilden FirmwareRestorationCD.dmg. Gör så här:

 1. Öppna Skivverktyg (i mappen /Program/Verktygsprogram).
 2. Klicka på symbolen Bränn eller välj Bränn från menyalternativet i menyn Bilder.
 3. Navigera till den plats där FirmwareRestorationCD.dmg är sparad och klicka på knappen Bränn.
 4. Montera en tom brännbar CD-skiva
 5. Klicka på knappen Bränn för att skapa CD-skivan Firmware Restoration. Filerna bränns på skivan.

  Använd CD-skivan Firmware Restoration för att återställa den fasta programvaran:
 6. Se till att datorn du försöker återskapa är inkopplad i ett nätuttag.
 7. Slå på datorn och fortsätt hålla strömbrytaren intryckt. Lysdioden som indikerar viloläge blinkar snabbt, långsamt och snabbt igen (tre snabba, tre långsamma och tre snabba blinkningar).

  I Mac-datorer utan lysdioden avges ljudsignaler i stället. Håll strömbrytaren nedtryckt tills du hör tre långa, tre korta och tre långa ljudsignaler.

  På Mac-modeller med en brickmatad optisk skivenhet öppnas brickan så att du kan lägga i återställningsskivan.
 8. Sätt in CD-skivan Firmware Restoration medan lysdioden blinkar eller ljudsignalerna hörs och släpp sedan strömbrytaren. En lång ljudsignal avges när återställningsprocess har startat.

En förloppsindikator visas under en Apple-logotyp på en grå bakgrund. Förloppsindikatorn anger att den fasta programvaran håller på att uppdateras. Under själva uppdateringen ska du inte bryta strömmen, stänga av, eller starta om datorn, annars måste du starta om återställningsprocessen på nytt med steg 6.

Datorn startas om automatiskt när den fasta programvaran har uppdaterats.

Publiceringsdatum: