MacBook Air (Original, sent 2008 och mitten 2009): Använda vilolampan (SIL) för felsökning av batteriproblem

Du kan använda MacBook Airs vilolampa (SIL) för felsökning av vissa problem. Förutom sina övriga funktioner, ger lampan också information om batteriets tillstånd. Vilolampan finns till höger på framkanten, precis till höger om IR-fönstret.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om vilolampan på MacBook Air blinkar fem gånger när datorn startas och detta upprepas efter en kort paus kan datorns batteri behöva service. Om strömadaptern är inkopplad startas MacBook Air på ett normalt sätt, men du bör se till att batteriet får service så snart som möjligt.

Dessa fem blinkningar kan också förekomma trots att strömadaptern är ansluten när datorn väcks ifall batteriet behöver service. Det indikerar att batteriet i MacBook Air kommer att fortsätta fungera men att det behöver service hos Apple eller en Apple-auktoriserad servicepartner.

Viktigt! Det är viktigt att tänka på att data som inte har sparats inte kan återställas om strömmen till MacBook Air bryts i det här läget.

Läs mer

Mer information om signaler och blinkande lampor vid uppstart och självtest finns i den här artikeln. Mer information om den Intel-baserade Mac-startsekvensen och felkoder finns i den här artikeln.

Publiceringsdatum: