Hantera kontrollfunktioner i iTunes för Windows

Använda kontroller för föräldrar, företag och utbildningsinstitutioner i iTunes för att begränsa innehåll

Den här artikeln gäller endast för iTunes 7.1 eller senare som körs på Windows-datorer.

Systemadministratörer kan använda kontroller för föräldrar, företag och utbildningsinstitutioner i iTunes för Windows för att ställa in innehållsbegränsningar.

Stegen i den här artikeln använder Registereditorn (Regedit.exe) för att göra ändringar i Windows-registret. Även om du är van att använda Registereditorn ska du säkerhetskopiera registret först. Om du gör ett misstag kan det uppstå problem med din dator eller så går Windows inte att starta.

Registernycklar för föräldrakontroller

Två registernycklar hanterar föräldrakontroller för iTunes för Windows.

På Windows XP och 32-bitars Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

På 64-bitars Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Ställa in inställningar för föräldrakontroll

Det användarspecifika värdet [SID] är strängrepresentationen av ett användarkontos säkerhetsidentifierare. Koden har vanligtvis följande format: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Varje användarkonto har ett unikt användarspecifikt värde [SID]. Därför kan iTunes lagra varje användares föräldrakontrollinställningar unikt i HKEY_LOCAL_MACHINE. För att ange föräldrakontrollinställningar som också ska gälla nya användarkonton skapar du dem i följande nycklar.

På Windows 32-bitarssystem

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

På Windows 64-bitarssystem

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

I iTunes 8.0.2 och senare används dessa nycklars värden om det inte finns användarspecifika [SID]-värden.

iTunes lagrar föräldrakontrollinställningar i fem registervärden. iTunes använder de här värdena när föräldrakontroller är låsta:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

I iTunes 8.0.2 och senare används dessa värden om det inte finns användarspecifika [SID]-värden:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes använder de här värdena när föräldrakontroller är olåsta:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Värden för UserFlags och AdminFlags

UserFlags- eller AdminFlags-namn Hexadecimalt värde
(endast vid manuell redigering av klientregistervärdet)
Decimalvärde
(endast vid distribution av registervärde via grupprincipen)
Anteckningar
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Flaggan inaktiverar endast internetradio. Den inaktiverar inte Apple Musics radiostationer.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

tillagd i iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

tillagd i iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

tillagd i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

tillagd i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

tillagd i iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

tillagd i iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

tillagd i iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

tillagd i iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

tillagd i iTunes 11.3

Värden för UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit och AdminTVShowsLimit

De här registervärdena är inte offentligt dokumenterade. Systemadministratörer anges vanligen endast med inställningar för föräldrakontroller som anges i registervärdena för UserFlags och AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit och UserTVShowsLimit

De här registervärdena representerar olåsta föräldrakontroller. De anges i nyckeln HKEY_CURRENT_USER så att användarna kan skriva till dem även när de inte har högre behörighet. Därför bör du inte använda registervärden om du vill hindra användare från att ändra de föräldrakontroller du har angett.

iTunes följer endast de begränsningar som anges i registervärdena för UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID och UserGamesLimit när:

 • Inget värde är inställt för AdminFlags i HKEY_LOCAL_MACHINE
 • Biten kParentalFlags_Locked i AdminFlags-värdet är angett till 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit och AdminTVShowsLimit

De här registervärdena representerar låsta föräldrakontroller. De anges i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE och användare behöver högre behörighet för att få skriva i dem.

iTunes letar efter AdminFlags-värde för aktuell användare som visar att kontroller är låsta. Om ett sådant finns använder iTunes det värdet och ignorerar andra Userxxx- värden under HKEY_CURRENT_USER.

I det här scenariot kanske Adminxxx- värden inte motsvarar de aktuella föräldrakontrollinställningarna om kontrollerna är olåsta. Endast Userxxx- värden används men de låsta kontrollerna i AdminFlags fortsätter vara uppdaterade.

Förkonfigurera föräldrakontroller

För att förkonfigurera föräldrakontrollerna måste du ange de tre registervärdena i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\ för varje användarkonto.

Det gör du med någon av de här metoderna:

 • Använd iTunes för att ange och låsa inställningarna för föräldrakontroll för en viss användare och sedan kopiera användarens värden till registernycklarna för andra användarkontons säkerhetsidentifierare (SID). Innan du gör detta ser du till att du inte behöver ange några flaggor som inte kan definieras från användargränssnittet i iTunes. 
 • Använd Registereditorn för att ställa in värdena för föräldrakontroll.

Om du vill förkonfigurera föräldrakontroller för användarkonton som ännu inte har skapats eller använts ställer du in följande värden.

För 32-bitars versioner av iTunes på 32-bitars versioner av Windows, eller 64-bitars versioner av iTunes på 64-bitars versioner av Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

För 32-bitars versioner av iTunes på 64-bitars versioner av Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Om inga kontospecifika nycklar finns i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls använder iTunes nycklarna under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Se till att kParentalFlags_Locked har angetts i AdminFlags om du vill förhindra att föräldrakontrollerna ändras av användare med begränsad behörighet.

När du ställer in de här flaggorna, kom ihåg att:

 • Du kan inte ställa in de här flaggorna i iTunes användargränssnitt.
 • De här flagginställningarna tillämpas endast när du ställer in nyckeln kParentalFlags_Locked. Om du inte låser AdminFlags ignorerar iTunes inställningarna.
 • Du måste ställa in de här flaggorna i AdminFlags. Om du ställer in dem i UserFlags tillämpas de inte.
UserFlags- eller AdminFlags-namn Hexadecimalt värde
(endast vid manuell redigering av klientregistervärdet)
Decimalvärde
(endast vid distribution av registervärde via grupprincipen)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Exempel: om du vill avaktivera Leta efter enhetsuppdateringar anger du registervärdet 0x40000000 för AdminFlags kParentalFlags_Locked och kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: