Säkerhetstips för hantering av e-postbilagor och innehåll som hämtas från internet

Läs mer om säker hantering av e-postbilagor och hämtningar från Internet.

Säkerhetstips för öppning av program

Var alltid försiktig när du öppnar filer (till exempel genom att dubbelklicka på dem) som kommer från någon du inte känner, eller om du inte förväntar dig dem. Det kan till exempel gälla e-postbilagor, filöverföringar via snabbmeddelanden och andra filer som du har hämtat från Internet. Om du har hämtar något från en källa som du inte känner till sedan tidigare och litar på bör du vara extra försiktig. Det beror på att en hämtad fil kan ha ett namn eller en symbol som får den att se ut som en dokument- eller mediefil (till exempel en PDF, MP3 eller JPEG), när det i själva verket är ett skadligt program. Ett skadligt program förklätt på detta sätt kallas för en trojan.

Följande ämnen kan hjälpa dig att säkert hantera e-postbilagor och filer som hämtats från Internet.

Identifiera program förklädda som dokument

Om du är osäker på en viss fil kan du använda Finder till att se om en fil i själva verket är ett program. När du har markerat en fil, antingen på skrivbordet eller i ett Finder-fönster, kan du använda kommandot Visa info (Kommando-I) för att kontrollera filens ”typ”. I kolumnvyn i Finder visas denna information automatiskt för den markerade filen. Om du förväntar dig ett dokument, men filen har en annan typ är den förväntade dokumenttypen bör du undvika att öppna den. Dubbelklicka inte på dess symbol och använd inte kommandot Öppna (Kommando-O) i Finder för filen eller öppna den på något annat sätt.

Om du är osäker på vad typen för en viss dokumenttyp ska vara, kan du jämföra den med dokument som du redan har av samma typ eller så kan du öppna ett program direkt och skapa och spara ett nytt dokument av den typen. Använd Visa info för att visa typen för dina befintliga dokument och jämför detta med typen för det dokument du mottagit eller hämtat

Följande typer är exempel på dokumenttyper:

 • RTF-dokument (Rich Text Format)
 • Vanliga textdokument
 • JPEG-bild
 • PDF-dokument
 • M4A-fil
 • M4P-fil
 • MP3-ljudfil
 • Filmfil

Det finns flera typer som identifierar program. Var försiktig om e-postbilagan eller den hämtade filen har en typ som innehåller ordet ”program” eller på annat sätt är misstänkt. Följande är en lista över andra programtyper som du också bör vara försiktig med:

 • Unix Executable File
 • Script
 • Terminal
 • TerminalShellScript
 • Jar Launcher Document

Om du har installerat program från tredje part, kontrollerar du i deras respektive dokumentation om deras filer kan innehålla makron, skriptspråk eller körbar kod. I så fall ska du även hantera filer av den typen med försiktighet.

Hämtningsvalidering

Mac OS X 10.4 Tiger innehåller hämtningsvalidering. Flera Apple-program använder den här funktionen för att tillhandahålla ytterligare kontroll för innehåll som hämtats från ett nätverk. Om du öppnar en bilaga i Mail och den visar sig vara ett program och inte ett dokument, kommer hämtningsvalideringen i Mac OS X att varna dig för osäkra filtyper och du bör avbryta om du är det minsta osäker på filen. Om du sparar en bilaga eller drar den till en mapp använder du Finder till att inspektera den enligt beskrivningen ovan. Om du hade förväntat dig ett dokument men Finder indikerar att du har fått ett program, bör du inte öppna filen. Istället bör du genast ta bort den.

Om du navigerar till en hämtningsbar fil med Safari (till exempel genom att klicka på en hämtningslänk), kommer hämtningsvalideringen i Mac OS X att varna dig för osäkra filtyper och du bör avbryta om du är det minsta osäker på filen. Om du hämtar en fil genom att kommandoklicka eller välja Hämta länkad fil från en sammanhangsmeny, kommer den inte att inspekteras av hämtningsvalideringen i Mac OS X och heller inte att öppnas automatiskt. Du bör inspektera den hämtade filen med Finder enligt beskrivningen ovan. Om du förväntade dig ett dokument och Finder anger att det är ett program, bör du inte öppna filen. Istället bör du genast ta bort den.

Filkarantän

Mac OS X 10.5 Leopard och senare har en förbättrad hämtningsvalidering genom att tillhandahålla filkarantän. Mac OS X 10.5 kommer ihåg vilket innehåll du hämtat från ett nätverk. Första gången du öppnar en potentiellt osäker fil i Finder, Spotlight eller från Dock, kommer filkarantänsfunktionen att varna dig för osäkra filtyper. Du bör avbryta om du är det minsta osäker på filen.

Skilja på ofarliga och skadliga program

Var du fick filen från är den viktigaste indikatorn. Hämta och installera bara program från tillförlitliga källor samt välkända programtillverkare, auktoriserade återförsäljare eller andra välkända distributörer. Det rekommenderas också att du använder antivirusprogram och genomsöker alla filer före installation. Ett urval av tredjepartsprodukter finns på produktguiden för Macintosh.

Publiceringsdatum: