Bärbara Mac-datorer: Om rörelsedetektorn (Sudden Motion Sensor)

Rörelsedetektorn (Sudden Motion Sensor) är ett inbyggt skydd för hårddisken som är utformad för att förhindra problem med disken om datorn tappas eller utsätts för kraftig vibration.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Alla Intel-baserade bärbara Mac-datorer är utrustade med Sudden Motion Sensor-tekniken. Dessa inkluderar:

 • MacBook
 • MacBook Pro
 • MacBook Air 
 • PowerPC-datorer som börjar med PowerBook G4 (12 tum, 1,5 GHz), PowerBook G4 (15 tum, 1,67/1,5 GHz), PowerBook G4 (17 tum, 1,67 GHz) och iBook G4 från iBook G4 (mitten 2005).

Obs! Datorer med SSD-lagringsenheter (Solid State Drives) eller flashlagring använder inte SMS då enheterna inte har några rörliga delar.

Rörelsedetektorn är utformad för att upptäcka ovanligt starka vibrationer, plötsliga förändringar i läge och accelererad rörelse. Om sensorn upptäcker någon av dessa, parkerar den omedelbart hårddiskens läshuvuden för att minska risken för skador på hårddisken vid en sammanstötning. Parkering av huvudena kan åtföljas av ett litet klick eller ”pinglande” ljud vilket är normalt och väntat. Om du aktivt spelar video, ljud eller utför andra liknande arbetsuppgifter, kan du lägga märke till en paus i arbetet när SMS aktiveras. Åtgärden bör återupptas så snart SMS är i ett tillstånd där det kan avaktiveras.

När SMS känner av att datorns position är återigen stabil, låser den upp hårddiskens läshuvuden och återgår till normal drift. Vanligen påverkar inte SMS-skyddet hårddiskens prestanda vid normal drift. Du får bäst resultat om du undviker att ta upp eller flytta datorn från arbetsytan medan den är vaken och aktiv. Om du måste flytta på den försätter du den i viloläge genom att stänga locket eller använda Apple-menyn.

 

Vad händer om jag måste att avaktivera rörelsedetektorn? 

Apple har justerat rörelsedetektorns funktion noggrant för att skapa en så god balans som möjligt mellan att skydda hårddisken och att förhindra oönskad aktivering av rörelsedetektorn. De flesta som har en bärbar Mac-dator behöver aldrig avaktivera funktionen. Apple rekommenderar att du inte modifierar inställningarna om det inte är absolut nödvändigt.

I vissa miljöer som live-konserter, inspelningsstudior eller klubbar kan de externa vibrationerna vara nog för att orsaka att enheten oväntat parkerar hårddiskens läshuvuden. Detta resulterar i avbruten uppspelning av ljud eller video. I situationer som dessa kanske du vill avaktivera funktionen temporärt.

 

Avgör förstvad som är statusen för rörelsedetektorn

 1. Välj Verktyg i Gå-menyn i Finder.
 2. Öppna Terminal i mappen Verktyg.
 3. När kommandoraden visas skriver du sudo pmset -g och trycker på returtangenten.
 4. Ange administratörslösenordet när du uppmanas till det och tryck på returtangenten. Med detta kommando tillfrågas datorn om den aktuella inställningen av rörelsedetektorn. Du kan avgöra vad som är inställningen genom att leta reda på posten för rörelsedetektorn i Mac OS X 10.4 och senare och kontrollera värdet till höger. Standardinställningen är 1 (aktiverad). Om detektorn är avstängd kommer inställningen att vara ”0”

 

 här avaktiverar du rörelsedetektorn i Mac OS X 10.4 och senare:

 1. Om rörelsedetektorn är påslagen, kan du avaktivera den genom att ange sudo pmset -a sms 0 i Terminalen och trycka på returtangenten.
 2. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas till det.
 3. Ange kommandot sudo pmset -g för att vara säker på att inställningen återgår till ”0”.

Alla ändringar som du gör i inställningarna till rörelsedetektorn kvarstår även efter att du startar om datorn. Om du väljer att avaktivera rörelsedetektorn, rekommenderar Apple att du aktiverar den så snart som möjligt för att dra full nytta av funktionen.

 

Så här återaktiverar du rörelsedetektorn i Mac OS X 10.4 och senare:

 1. Om rörelsedetektorn stängs av och status returnerar ”0”, kan du återaktivera rörelsedetektorn genom att ange sudo pmset -a sms 1 i Terminalen och trycka på returtangenten.
 2. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas till det.
 3. Ange kommandot pmset -g för att säkerställa att inställningen återgår till ”1”.
Publiceringsdatum: