OS X Server: Kompatibilitetsinformation för administrationsverktyg

Läs mer om de kompatibla kombinationerna av Server-tillämpningar och systemprogramvara för administration av OS X Server från en annan OS X-dator.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

OS X Server (Yosemite)

Om du vill administrera OS X Server på Yosemite använder du programmet Server 4 eller senare på OS X Yosemite. Server kan hämtas från Mac App Store.

Om du vill administrera OS X Server på Yosemite från en klient med en annan version av OS X ansluter du till servern med Skärmdelning eller Apple Remote Desktop.

Obs! Workgroup Manager och tidigare versioner av Server är inte kompatibla med Yosemite.

OS X Server (Mavericks)

Om du vill administrera OS X Server på Mavericks använder du programmet Server 3 eller senare på OS X Mavericks. Server kan hämtas från Mac App Store. Du kan använda Server på OS X Mavericks till att fjärradministrera servrar som kör OS X Server (Mavericks) eller OS X Server (Mountain Lion).

Om du vill administrera OS X Server från en klient med en annan version av OS X, ansluter du till servern med Skärmdelning eller Apple Remote Desktop. Om du vill hantera äldre klientinställningar med OS X Server använder du Workgroup Manager 10.9, som kan hämtas från Hämtningsbara filer.

Obs! Tidigare versioner av programmet Server och Workgroup Manager är inte kompatibla med Mavericks.

OS X Server (Mountain Lion)

Om du vill administrera OS X Server på Mountain Lion använder du programmet Server 2 på OS X Mountain Lion eller Server 3 på OS X Mavericks. Server kan hämtas från Mac App Store. Om du vill hantera klientinställningar med OS X Server använder du Workgroup Manager 10.8 på OS X Mountain Lion, som kan hämtas från Hämtningsbara filer.

Om du vill administrera OS X Server från en klient med en äldre version av OS X, ansluter du till servern med Skärmdelning eller Apple Remote Desktop. Om du vill hantera klientinställningar kan du även använda Workgroup Manager från Server Admin Tools 10.7 på OS X Lion.

Obs! Programmet Server från OS X Lion och Server Admin Tools 10.7 är inte kompatibla med Mountain Lion.

Lion Server

Om du vill administrera Lion Server använder du programmet Server och Server Admin Tools 10.7 på OS X Lion. Server Admin Tools 10.7 kan hämtas från Hämtningsbara filer.

Om du vill administrera Lion Server från en klient med en annan version av OS X, ansluter du till servern med Skärmdelning eller Apple Remote Desktop. Du kan också använda Workgroup Manager 10.8 på Mountain Lion för att ansluta till Lion Server.

Obs! Om du har Server Admin Tools 10.6 installerat på Mac OS X eller Mac OS X Server 10.6 Snow Leopard och uppgraderar eller migrerar till OS X Lion tas Tools 10.6 bort eftersom de inte är kompatibla med Lion.

Mac OS X Server 10.6

Om du vill administrera Mac OS X Server 10.6 använder du Server Admin Tools 10.6 på Mac OS X 10.6. Du bör matcha versionsnumren för servern, verktygen och administrationsarbetsstationen så nära som möjligt; till exempel använder du Server Admin Tools 10.6.8 på Mac OS X 10.6.8 för att administrera Mac OS X Server 10.6.8.

Du kan också använda Server Admin Tools 10.7 på OS X Lion för att administrera Mac OS X Server 10.6.

Obs! Om du har Server Admin Tools 10.5 installerat på Mac OS X 10.5 och uppgraderar eller migrerar till Mac OS X 10.6, kommer Tools 10.5 att tas bort eftersom de inte är kompatibla med Mac OS X 10.6. Du kan hämta Server Admin Tools 10.6 från Hämtningsbara filer.

Information för Mac OS X Server 10.5 och tidigare

Mac OS X Server 10.5

Om du vill administrera Mac OS X Server 10.5 behöver du antingen Server Admin Tools 10.5 på en Mac OS X 10.5-dator eller, med de begränsningar som anges nedan, Server Admin Tools 10.6 på en Mac OS X 10.6-dator. Du bör matcha versionsnumren för servern, verktygen och administrationsarbetsstationen så nära som möjligt, men lägg märke till att den senaste versionen av Admin Tools för Server 10.5 är 10.5.7.

Obs! Mac OS X 10.6 Server Preferences-programmet kan inte användas för administration av Mac OS X Server 10.5. Mac OS X 10.6 Workgroup Manager och Server Admin-program kan användas för administration av Mac OS X Server 10.5, med undantag för hantering av certifikat. Om du vill använda Server Preferences eller skapa och administrera certifikat på Mac OS X Server 10.5, måste du använda samma administrationsverktyg som är installerade på servern.

Mac OS X Server 10.4

Om du vill administrera Mac OS X Server 10.4 kan du antingen använda Mac OS X Server 10.4-administrationsverktygen på Mac OS X 10.4 eller Mac OS X Server 10.5-administrationsverktygen (utom DNS) på Mac OS X 10.5.

Obs! Mac OS X Server 10.5-administrationsverktygen fungerar bara med Mac OS X Server 10.4.11 eller senare. DNS-tjänsten i Mac OS X Server 10.4 är inte kompatibel med Mac OS X Server 10.5-administrationsverktygen. Om du vill administrera DNS-tjänsten behöver du Mac OS X Server 10.4-administrationsverktygen på Mac OS X 10.4. Mac OS X Server 10.5-administrationsverktygen är begränsade till en delningspunkt för ett givet namn vid hantering av en Mac OS X Server 10.4. Den här begränsningen gäller inte för Mac OS X Server 10.5.

Mac OS X Server 10.3

Om du vill administrera en Mac OS X Server 10.3-server kan du antingen använda Mac OS X Server 10.3 på Mac OS X 10.3 eller Mac OS X Server 10.4-administrationsverktygen på Mac OS X 10.4. Om du hanterat användare, grupper eller datorer med OS X 10.4-administrationsverktygen en gång, måste du fortsätta använda 10.4-administrationsverktygen.

Obs! Mac OS X 10.4-administrationsverktygen kan ha vissa funktioner som inte finns eller fungerar på en 10.3-server. Dessutom sparar Mac OS X 10.4-administrationsverktygen hanterade inställningar på ett sätt som inte är kompatibelt med 10.3-administrationsverktygen. Det betyder att när du använt Mac OS X 10.4-administrationsverktygen så måste du fortsätta använda dem.

Mac OS X Server 10.2

Om du vill administrera en Mac OS X Server 10.2-server måste du använda Mac OS X Server 10.2-administrationsverktygen på Mac OS X 10.2 eller 10.3.

Publiceringsdatum: