Skaffa de senaste drivrutinerna till din Windows-dator

Uppdatera drivrutinerna på din Windows-dator för att se till att program från Apple och annan relaterad maskinvara fungerar korrekt.

Den här artikeln tar upp vad drivrutiner är och var de senaste versionerna finns. Om du ansluter en iPhone-, iPad eller iPod-enhet till datorn med en USB-kabel och iTunes inte känner igen enheten finns hjälp på.

Om Windows-drivrutiner

En drivrutin är ett program som gör att datorn kan kommunicera med en maskinvaruenhet. En PC består av många maskinvarukomponenter, till exempel hårddisk, optisk enhet (CD- eller DVD-enhet), USB-kort och grafikkort. Alla dessa enheter och andra komponenter därutöver kräver drivrutiner för att fungera.

Windows innehåller drivrutiner för många vanliga enheter men kanske inte de allra senaste drivrutinerna för din maskinvara. Ibland, men inte alltid, installeras de senaste drivrutinerna automatiskt av Windows Automatic Update. Därför kan du behöva kontrollera tillverkarwebbplatsen för de enskilda komponenterna i datorn.

Kontakta datortillverkaren om du har frågor om installation av uppdaterade drivrutiner. 

Hämta de senaste drivrutinerna

Kontrollera om det finns uppdateringar av Windows. Kontrollera även om det finns uppdateringar på datortillverkarens webbplats, särskilt uppdateringar till CD- eller DVD-enheten, grafikkortet eller ljudkortet.

Du kan behöva gå till företaget som tillverkade komponenten om det inte finns en uppdatering i Windows eller från datortillverkaren. I det här fallet behöver du först ta reda på vilket företag som tillverkade komponenten. Om du inte vet om din Windows-kompatibla dator eller dess maskinvara är uppdaterad kontaktar du tillverkaren av datorn eller ett lokalt serviceställe.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: