Uppdatera drivrutinerna på din Windows-PC

Om du vill få ut så mycket som möjligt från dina Windows-kompatibla PC-datorer måste du se till att drivrutinerna för alla komponenter i datorn är aktuella. Alltför gamla drivrutiner på datorn kan orsaka oväntade beteenden med Apples programvara och tillhörande maskinvara.

Men först, vad är en drivrutin?

En drivrutin är ett program som gör att datorn kan kommunicera med en maskinvaruenhet. En PC består av många maskinvarukomponenter, till exempel hårddisk, optisk enhet (CD- eller DVD-enhet), USB-kort och grafikkort. Alla dessa enheter och andra komponenter därutöver kräver drivrutiner för att fungera.

Finns det inte drivrutiner i Windows?

Jo, det finns. Windows innehåller drivrutiner för många vanliga enheter. Men det kanske inte innehåller de senaste drivrutinerna som finns tillgängliga för maskinvaran.

Installeras inte de senaste drivrutinerna med Automatiska uppdateringar i Windows?

Ibland, men inte alltid. Därför kan du behöva kontrollera tillverkarwebbplatsen för de enskilda komponenterna i datorn.

Installerar inte datortillverkarens automatiska uppdateringsprogram de senaste drivrutinerna?

Än en gång: ibland gör det det och ibland inte. Om du har frågor om att installera uppdaterade drivrutiner på datorn kontaktar du datorns tillverkare.

Hur tar jag reda på var jag hittar de senaste drivrutinerna för en viss komponent i datorn?

Microsoft eller datortillverkaren kan ha släppt uppdaterad programvara. Kontrollera om det finns uppdateringar av Windows. Kontrollera om det finns uppdateringar på datortillverkarens webbplats, särskilt uppdateringar till CD- eller DVD-enheten, grafikkortet eller ljudkortet.

Du kan behöva kontakta företaget som tillverkade komponenten om det inte finns en uppdatering i Windows eller från datortillverkaren. I det här fallet behöver du först ta reda på vilket företag som tillverkade komponenten. Om du inte är säker på huruvida din Windows-kompatibla dator eller dess maskinvara är uppdaterad, kontaktar du tillverkaren av datorn eller ett lokalt serviceställe.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: