Om iPhone-, iPad- och iPod-tillbehör

För iPhone och iPad används samma dockningskontakt som för iPod, så alla tillbehör som har rätt kontakt går att använda med både iPhone, iPad och iPod.

Det finns tusentals tillbehör som har utformats särskilt för iPod, men alla är inte kompatibla med alla enheter. Den här artikeln beskriver de olika kategorierna av iPhone-, iPad- och iPod-tillbehör och ger information om felsökning av tillbehör och mottagningsproblem.

För bästa möjliga upplevelse har Apple fastställt särskilda krav som tillbehörstillverkarna måste uppfylla för att uppnå kompatibilitet. Produkter som är utvecklade och certifierade för kompatibilitet har märket ”Made for” på förpackningen. Du kan försäkra dig om kompatibilitet när du köper tillbehör från tredje part genom att söka efter tillbehör som är godkända och har märket ”Made for” för din enhet (enligt nedan).

Märkningen ”Made for iPod” innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till iPod, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder.

Märkningen ”Made for iPhone” innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till iPhone, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder.

Märkningen ”Made for iPad” innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till iPad, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder.

Märkningen ”Made for iPod/iPhone/iPad” innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till iPhone-, iPad- och iPod-enheter, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder.

Felsökning av mottagnings- och störningsproblem

Vid användning av befintliga iPod-tillbehör med märkningen ”Made for iPod” med en iPhone finns det risk för ljudstörningar. När du ansluter iPhone till ett sådant tillbehör kan ett varningsmeddelande visas om att tillbehöret inte är anpassat för funktion med iPhone. Om du vill fortsätta använda tillbehöret och undvika störningsrisken kan du sätta på flygplansläget som avaktiverar iPhones trådlösa funktioner.

Obs! I flygplansläget kan du inte ringa eller ta emot samtal eller använda vissa funktioner som kräver trådlös kommunikation. Mer information om flygplansläget finns i den här artikeln.

Dessutom kan vissa tillbehör påverka iPhones trådlösa prestanda. Om du flyttar iPhone och det anslutna tillbehöret kan den trådlösa prestandan förbättras.

Om mottagnings- eller störningsproblemet kvarstår kontaktar du tillverkaren av tillbehöret för att kontrollera vilka iPhone-modeller som stöds av tillbehöret.

Mer information om felsökning av tillbehör finns i den här artikeln.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: